บริการของเรา

ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างการเปลี่ยนแปลง

58419536_1178848445630875_69784042233523

กิจกรรมพัฒนาทักษะ

ลดช่องว่างทางทักษะ สร้างทัศนะใหม่รับการเปลี่ยนแปลง

จัดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อทักษะในศตวรรษที่ 21 เปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ เติบเต็มศักยภาพด้วยกิจกรรมนอกห้องเรียน สร้างเสริมกล้ามเนื้อมัดเล็ก

มัดใหญ่ ตรรกะ และทักษะระหว่างบุคคล รวมถึงการบริหารสมองทั้งสองซีก บูรณาการรวมกับทักษะวิชาต่างๆทุกเดือน

*บุคคลภายนอก 200 บาท

** ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียน Absolute Thinking

23592162_10212994157781377_8454186986929

บริการปรึกษาและวางแผนการเรียน

โดย อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ

นักจิตวิทยาขึ้นทะเบียน อาจารย์

และผู้เขียนหนังสือ จะเสียดายเมื่อสายไป ทักษะการเลี้ยงลูกที่นักจิตวิทยาผู้เป็นแม่อยากจะบอก

การเรียนรู้จำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการที่ดีและยอดเยี่ยม นักจิตวิทยาเป็นบุคคลหนึ่งที่สำคัญในการวางแผนการเรียน ช่วยให้คุณและลูกเจอครู

ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง

 

19 ปีของการเป็นนักจิตวิทยา แม่ และอาจารย์ของ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐจะช่วยเปลี่ยนมุมมองที่คุณมีต่อลูกอย่างที่คุณอยากให้เป็น

*1,000 บาท/ชั่วโมง 

**จองล่วงหน้า

*** Walk-in accepted but not guarantee

Empty Classroom

คลาสเรียนเสริมส่วนตัว

ลดเวลาท้อ หมดเวลารอ ไปต่อด้วยครูของลูกเต็มเวลา

ความไม่รู้เป็นเรื่องน่ากลัว แต่ความเหลื่อมล้ำทั้งๆที่รู้นั้นน่ากลัวมากกว่า เพิ่มเวลาให้ลูกอยู่กับครู เพิ่มความรู้ผ่านการแลกเปลี่ยน ถาม และหาคำตอบเต็มชั่วโมง สร้างความมั่นใจ และความเชื่อมั่นได้ในระยะยาว 

เรามีครูมากมายตั้งแต่ปริญญาตรี จนถึงปริญญาเอกจากสถาบันชั้นนำครอบคลุมถึงมหาวิทยาลัยที่พร้อมจะถ่ายทอดวิทยาการต่างๆจากประสบการณ์ตรงไปยังลูกของคุณ ในทุกวัน พร้อมห้องเรียนและห้องแล็บคอมพิวเตอร์เพิ่มศักยภาพและประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหนือชั้นแบบที่เค้าต้องการ ในทุกรายวิชา

*15,000 บาท/36 ชั่วโมง 

**ชำระเป็นจำนวนชั่วโมง นักเรียนสามารถใช้จำนวนชั่วโมงที่มีอยู่ในการลงทะเบียนเรียนคลาสในรายวิชาต่างๆโดยไม่ต้องชำระเพิ่มเติม พร้อมกิจกรรมพัฒนาทักษะและการดูแลโดยนักจิตวิทยาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอายุสมาชิก รวมถึงห้องแล็บคอมพิวเตอร์

***ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการต่อรองราคาไม่ว่ากรณีใดๆ

shutterstock_93891553.jpg

บริการค้นหาศักยภาพ ผ่านผิวลายนิ้วมือ (DMIT)

Operated by CHAYANAN DMIT

พัฒนาศักยภาพเต็มลิมิต ด้วยทางเลือกที่คุณออกแบบ

ความไม่รู้เป็นเรื่องน่ากลัว แต่ความเหลื่อมล้ำทั้งๆที่รู้นั้นน่ากลัวมากกว่า เพิ่มเวลาให้ลูกอยู่กับครู เพิ่มความรู้ผ่านการแลกเปลี่ยน ถาม และหาคำตอบเต็มชั่วโมง สร้างความมั่นใจ และความเชื่อมั่นได้ในระยะยาว 

เรามีครูมากมายตั้งแต่ปริญญาตรี จนถึงปริญญาเอกจากสถาบันชั้นนำครอบคลุมถึงมหาวิทยาลัยที่พร้อมจะถ่ายทอดวิทยาการต่างๆจากประสบการณ์ตรงไปยังลูกของคุณ ในทุกวัน พร้อมห้องเรียนและห้องแล็บคอมพิวเตอร์เพิ่มศักยภาพและประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหนือชั้นแบบที่เค้าต้องการ ในทุกรายวิชา

*15,000 บาท ชำระครั้งเดียว

**ราคานี้รวมชั่วโมงเรียน 20 ชั่วโมงเพื่อลูกได้มีโอกาสค้นหาตัวเองพร้อมกิจกรรมพัฒนาทักษะ และค่าบริการนักจิตวิทยา ค่าธรรมเนียมห้องแล็บคอมพิเตอร์และบริการเสริมเรียบร้อยแล้ว