top of page

บริการของเรา

ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างการเปลี่ยนแปลง

Empty Classroom

Absolute Tutor
ครูของฉัน เต็มเวลา
ิั

ลดเวลาท้อ หมดเวลารอ ไปต่อด้วยครูของลูกเต็มเวลา

 เพิ่มเวลาให้ลูกอยู่กับครู เพิ่มความรู้ผ่านการแลกเปลี่ยน ถาม และหาคำตอบเต็มชั่วโมง สร้างความมั่นใจ และความเชื่อมั่นได้ในระยะยาว 

เรามีครูมากมายตั้งแต่ปริญญาตรี จนถึงปริญญาเอกจากสถาบันชั้นนำครอบคลุมถึงมหาวิทยาลัยที่พร้อมจะถ่ายทอดวิทยาการต่างๆจากประสบการณ์ตรงไปยังลูกของคุณ ในทุกวัน พร้อมห้องเรียนและห้องแล็บคอมพิวเตอร์เพิ่มศักยภาพและประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหนือชั้นแบบที่เค้าต้องการ ในทุกรายวิชา

ทางโรงเรียนเปิดและจัดหาติวเตอร์ส่วนตัวในในทุกรายวิชาครอบคลุม

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาไทย

ฟิสิกส์ เคมี ชีวิทยา ดาราศาสตร์ และความถนัดต่างๆ เพื่อสอบเข้าในระดับ

มหาวิทยาลัยทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

Playing Piano

Absolute Melody
โรงเรียนดนตรีใกล้บ้าน

ิั

พัฒนาศักยภาพทางดนตรีเต็มลิมิต
ด้วยครูดนตรีมืออาชีพมากประสบการณ์

 

เพิ่มเวลาเรียน ย่นเวลาการเดินทาง ด้วยครูดีใกล้บ้าน ทางโรงเรียนได้จับมือ

กับครูอาจารย์ที่มากประสบการณ์ทางด้านดนตรีในจังหวัดเชียงใหม่ ที่พร้อม

จะพัฒนาทักษะทางดนตรีของเด็กๆ หรือผู้เรียน ให้ตอบสนองต่อความต้อง

การในระยะสั้นและยาว ไม่ว่าจะเป็น การเรียนดนตรีเพื่อพัฒนาทักษะ หรือเรียน

เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยในภาคทฤษฎีดนตรีหรือสอบวัดระดับ

ทางโรงเรียนมีครูมากประสบการณ์ที่พร้อจะดูแลและสร้างประสบการณ์ไปกับท่านและผู้เรียน

ทางโรงเรียนจะเริ่มเปิดสอนดนตรีในเดือน

มกราคม 2023 ในรายวิชา

- เปียโน 

- เครื่องสายตะวันตก ไวโอลิน วิโอลา เชลโล

- กีตาร์ 

23592162_10212994157781377_8454186986929

บริการปรึกษาและวางแผนการเรียน

โดย อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ

นักจิตวิทยาขึ้นทะเบียน อาจารย์

และผู้เขียนหนังสือ จะเสียดายเมื่อสายไป ทักษะการเลี้ยงลูกที่นักจิตวิทยาผู้เป็นแม่อยากจะบอก

การเรียนรู้จำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการที่ดีและยอดเยี่ยม นักจิตวิทยาเป็นบุคคลหนึ่งที่สำคัญในการวางแผนการเรียน ช่วยให้คุณและลูกเจอครู

ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง

 

19 ปีของการเป็นนักจิตวิทยา แม่ และอาจารย์ของ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐจะช่วยเปลี่ยนมุมมองที่คุณมีต่อลูกอย่างที่คุณอยากให้เป็น

*1,000 บาท/ชั่วโมง 

**จองล่วงหน้า

*** Walk-in accepted but not guarantee

58419536_1178848445630875_69784042233523

กิจกรรมพัฒนาทักษะ

ลดช่องว่างทางทักษะ สร้างทัศนะใหม่รับการเปลี่ยนแปลง

จัดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อทักษะในศตวรรษที่ 21 เปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ เติบเต็มศักยภาพด้วยกิจกรรมนอกห้องเรียน สร้างเสริมกล้ามเนื้อมัดเล็ก

มัดใหญ่ ตรรกะ และทักษะระหว่างบุคคล รวมถึงการบริหารสมองทั้งสองซีก บูรณาการรวมกับทักษะวิชาต่างๆทุกเดือน

*บุคคลภายนอก 200 บาท

** ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียน Absolute Thinking

bottom of page