บุคลิกโดดเด่น ค้นหาง่าย และแม่นยำ

Absolute Thinking และ CHAYANAN ขอต้อนรับ น้องปอ เข้ามาค้นหาบุคลิกโดดเด่นกับเรา . 💗 โดยบุคลิกของน้องปอ โดดเด่นในเรื่องการเข้าใจตนเอง...

ประมวลภาพ งานแนะแนวการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประมวลภาพ งานแนะแนวการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Absolute thinking และ CHAYANAN ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน...

Customer Hall of Frame

🤹วันนี้ Absolute Thinking มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทุกๆคนในครอบครัวได้เข้าใจซึ่งกันและกัน ....

Customer Hall of Frame

🤹วันนี้ทางโรงเรียน Absolute Thinking ขอต้อนรับอาจารย์เอกนันต์ ณ เชียงใหม่ เข้ารับฟังผลการค้นหาศักยภาพของตัวท่านเอง...