top of page

4 พฤติกรรมพ่อแม่ ที่ส่งเสริมให้ลูกเป็นเด็กรักการอ่าน

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


"ลูกไม้ย่อมหล่นไม่ไกลต้น"


จากงานวิจัย ส่งเสริมการอ่านของนักเรียนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2556 ของครูเก๋ ได้ทำการสัมภาษณ์เชิงลึกกับบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองที่ได้รับคัดเลือกจากห้องเรียนว่าลูกๆของเขามีพฤติกรรมรักการอ่านโดยกลุ่มผู้ปกครองดังกล่าวมีกิจกรรมที่เหมือนกัน 100 เปอร์เซ็น ประกอบด้วย


1. พ่อแม่มีพฤติกรรมอ่านหนังสือให้ลูกฟังตั้งแต่รู้ว่าตั้งครรภ์ ซึ่งพฤติกรรมนี้ทางจิตวิทยาเรียกว่า "กระตุ้นพัฒนาการในช่วงตั้งครรภ์"


2. พ่อแม่ใช้การกระตุ้นการเรียนรู้ระหว่างเลี้ยงดูโดยให้ลูก "เข้าถึง"การอ่าน ด้วยการตั้งคำถาม เล่นบอร์ดเกมส์ วาดภาพ ให้รางวัลโดยเน้นความสนุกสนานร่วมด้วยอย่างเป็นกลุ่มก้อน


3. พ่อแม่ใช้เวลาอ่านหนังสือร่วมกันกับลูก ไม่ปล่อยให้ลูกอ่านหนังสือตามลำพัง อาจจะเป็นช่วงเย็นๆก่อนนอน หรือวันหยุดสุดสัปดาห์โดยใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที


4. มีโอกาสพาลูกๆไปร้านหนังสือ ซื้อหนังสือ ตามห้องสมุดและศูนย์หนังสือต่างๆ โดยเฉลี่ย 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ การพาไปไม่ได้หมายความว่าต้องซื้อทุกครั้งนะคะ อาจพาไปผ่านการเยี่ยมชม ยืมคืนหนังสือหรือการอ่านผ่านระบบออนไลน์


4 พฤติกรรมที่พ่อแม่ในกลุ่มที่รักการอ่านคล้ายคลึงกันจากพฤติกรรมทั้งหมดจากการสัมภาษณ์ ครูเก๋เลยอยากเชิญชวนให้พ่อแม่ผู้ปกครองเริ่มต้นวันละนิดเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อการอ่านในบ้าน #พ่อแม่ที่รักษาพฤติกรรมเหล่านี้ลูกรักการอ่านทุกคนค่ะ แล้วลูกเราล่ะคะ เริ่มวันนี้เลย


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง

098-6656-541 ปรึกษาเราเลยวันนี้


www.absolutethinking.org

Line @absolutethinking


ดู 39 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page