top of page

สอนให้ลูกอยู่กับปัจจุบัน

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


ทำในช่วงเวลาปัจจุบันหรือ ปัจจุบันขณะ หรือแปลให้ง่ายขึ้นคือทำเลยตอนนี้ เป็นการฝึกลูกให้อยู่กับปัจจุบันได้ดีที่สุด เป็นการฝึกพฤติกรรมที่ดี คือ


1. การมีสติจดจ่ออยู่กับปัจจุบันหรืองานที่ทำอยู่ ไม่วอกแวก ลูกจะเรียนรู้การควบคุมตนเอง ควบคุมความคิดและการเคลื่อนไหว ต่อสิ่งที่เขากำลังกระทำได้ดี


2. ส่งผลทางตรงให้ลูกเป็นคนมีเป้าหมาย จากการลงมือทำ โดยหลักการแล้วได้เรียนรู้ผลลัพธ์จากสิ่งที่กระทำ


3. ความสม่ำเสมอปลูกฝังวินัย เป็นความเคยชินและสม่ำเสมอ


ดังเช่นคำพูดว่า ตลอดไปกำหนดได้ด้วยปัจจุบัน


"Forever is composed by nows" Emily Dickson


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง

098-6656-541 ปรึกษาเราเลยวันนี้


www.absolutethinking.org

Line @absolutethinking
ดู 30 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page