top of page

พ่อนั้นสำคัญไฉน

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


เรียกว่า "พ่อ" คำสัญลักษณ์ของความเป็นผู้ชาย ในทางจิตวิทยาเด็กแล้ว เด็กผู้ชาย และเด็กผู้หญิง มีความต้องการ "พ่อ" เพื่อเติมเต็มบุคลิกภาพรวมถึงการเข้าสังคมด้วยเหตุผลดังนี้


1. ความเข้มแข็งทางด้านจิตใจ และร่างกาย สำหรับการเป็นที่พึ่ง เนื่องจาก "พ่อ" คือสัญลักษณ์ของการปกป้องดูแล ความปลอดภัย สามารถปกป้องคุ้มกันจากอันตรายได้


2. สัญลักษณ์ทางเพศ โดยเด็กชายจะเรียนรู้และเลียนแบบพฤติกรรมว่าเขาจะพัฒนาตนเองอย่างไรในฐานะบุรุษเพศ ในขณะเดียวกันเด็กหญิงจะสร้างความคุ้นเคยต่อเพศตรงข้าม รวมถึงทัศนคติของการสร้างครอบครัวผ่านพ่อของตนเอง


3. ความอบอุ่นและความอ่อนโยน แม้พ่อจะอ่อนโยนต่อลูกไม่เท่าแม่ แต่ความอ่อนโยนในภาษาที่พ่อพูดคุยสื่อสารกับลูก สามารถบ่มเพาะให้ลูกเข้าใจและแยกแยะ ความเป็นผู้ชายกับบุคคลอื่นได้ดี


คำว่าพ่อ หรือบุคลิกความเป็นพ่อ ในมุมมองของเด็ก อาจเป็น คุณพ่อ อา ตา ลุง หรือปู่ ก็ได้ การสัมผัส "พ่อ" ในบุคลิกที่หลากหลายในชายคาหลังเดียวกันนั้น จะช่วยสร้าง เยาวชนหญิงชายให้คุ้นชินและเติบโตอย่างอบอุ่นสมวัยค่ะ


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


www.absolutethinking.org

Line @absolutethinking
ดู 43 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page