top of page

คุณมีความกลัว หรือแค่ขลาดกลัว

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


คำว่ากลัว หรือเกิดอาการกลัว ถือเป็นปกติของการแสดงอารมณ์ของมนุษย์


กลัว คืออาการที่พยายามจะหลีกเลี่ยงจากสถานการณ์หรืออะไรบางอย่าง อาทิ กลัวอากาศร้อน เหงื่อจะออกมา กลัวฝนตกเพราะจะเปียก หรือเฉพาะเจาะจงไปมากกว่านั้นในรายบุคคล อาทิกลัวจิ้งจก กลัวตุ๊กแก หรือกระทั่งกลัวสุนัข


แต่อาการอีกหนึ่งชนิดที่คล้ายคลึงกันคือ #ขลาดกลัว คือความไม่กล้า อาย ซึ่งจะมีความวิตกกังวลร่วมด้วย ซึ่งสภาวะนี้ส่งผลต่อความรู้สึกอึดอัด ไม่สบายใจและไม่ปลอดภัย


หากสภาวะเช่นนี้เกิดขึ้นกับเราหรือใครๆบ่อยครั้งมากขึ้น หรือคนในครอบครัว จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการดูแลด้วยความใกล้ชิด เพื่อฟื้นฟูจิตใจให้เข้มแข็งและเสริมสร้างชีวิตที่ดีต่อไป


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาให้ยอดเยี่ยม


www.absolutethinking.org

Line @absolutethinking
ดู 71 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page