top of page

เมื่อลูกชอบอ้าง

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


#ข้ออ้าง ถูกนำมาใช้เมื่อต้องการให้เหตุผลกับข้อมูลสนับสนุนกัน รวมไปถึงสนับสนุนความคิดและการกระทำของตนเองเพื่อให้ไปในทิศทางเดียวกัน ในทางจิตวิทยาเราเรียกว่า "ข้อแก้ตัว" ที่อยู่ในกลุ่มของ Defense Machanism สำหรับการปรับตัวของบุคคลเพื่อให้รู้สึกเข้าสู่สภาวะจิตใจที่สมดุล หรือการทำให้ตัวเองรู้สึกดี ปลอดภัยโดยเร็วที่สุดต่อสถานการณ์นั้นๆ อาทิ เมื่อรู้ว่าพรุ่งนี้ต้องส่งการบ้านแต่ยังทำไม่เสร็จ จึงใช้วิธีการที่อ้างว่าตัวเองป่วย ไม่สบาย ทั้งๆที่จริงๆแล้วไม่ได้มีอาการป่วย แต่คือการเพิ่มเวลาให้ทำงานให้เสร็จ


"การมีข้ออ้าง มีทั้งประโยชน์และโทษ" สำหรับผู้ที่นำมาใช้ควรพิจารณาให้รอบคอบถึงขอบเขตของการใช้ข้ออ้าง หากใช้แล้วงานเสร็จทันเวลา ถือว่าปรับสมดุลร่างกายได้ แต่ไม่ควรใช้ข้ออ้างเป็นการเลื่อนทุกครั้งไป เพราะเป็นเพียงการปรับสมดุลชั่วขณะเพื่อให้ติดตามสิ่งต่างๆให้ทันท่วงที


แต่การไร้ข้ออ้าง แต่ก็ยังไม่สามารถสะสางงานให้เสร็จตามเวลาที่คาดหมาย ก็ส่งผลเสียต่องานไปอีกระดับ เราจึงสามารถฝึกวางแผนเวลาให้เหมาะสมต่อการทำงานแล้วข้ออ้างต่างๆจะไม่จำเป็นอีกต่อไปโดยเฉพาะกับเยาวชนและลูกๆของเรา


พ่อแม่ควรช่วยลูกจัดตารางเวลา เพื่อให้คุ้นชินเกี่ยวกับการทำงานในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปเพื่อพัฒนาศักยภาพของการทำงานได้อย่างยอดเยี่ยม


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปรึกษาเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


www.absolutethinking.org

Line @absolutethinking
ดู 39 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page