top of page

ลูกขาดความคิดสร้างสรรค์เมื่อพ่อแม่ควบคุม

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


วัยอนุบาลหรือ 4-6 ปี เป็นช่วงเวลาของความคิดสร้างสรรค์ ผู้ปกครองที่กำลังเลี้ยงลูกช่วงวัยดังกล่าวจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปกครองเองต้องมีความคิดสร้างสรรค์ และกิจกรรมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับครอบครัวในยุคนี้คือ การเล่นของเล่นที่เป็นกิจกรรมร่วมกัน เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ ความรักความผูกพัน การเข้าสังคม และความสัมพันธ์ระหว่างตัวของลูกและสิ่งแวดล้อม


Erikson นักจิตวิทยาพัฒนาการทางสังคม ยืนยันว่าในวัยอนุบาล หรือ 4-6 ปีนั้น ถ้าพ่อแม่คอยกวดขันหรือควบคุมตลอดเวลา จะทำให้เด็กหรือลูกขาดความคิดสร้างสรรค์ เช่นการให้นั่งคัดลายมือ ให้นั่งทำแบบฝึกหัดเป็นเวลานานๆ แทนที่จะวิ่งเล่น ปีนป่าย หรือกระโดดโลดเต้น #เลี้ยงตามวัยเข้าใจลูกรัก


หากพ่อแม่สามารถเพิ่มกิจกรรมพัฒนาทักษะเสริมเข้าไปอย่างละน้อย อาทิ เดินสวนสาธารณะด้วยกัน ปั่นจักรยาน วิ่งเล่น จะช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของลูกได้ดีเลยทีเดียวค่ะ


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปรึกษาเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


www.absolutethinking.org

Line @absolutethinking
ดู 58 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page