top of page

เลี้ยงลูกให้เป็นผู้นำ

อัปเดตเมื่อ 25 มิ.ย. 2562

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


ผู้นำ หรือ Leader ถูกกำหนดบทบาทหน้าที่ในการตัดสินใจและเป็นแบบอย่าง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น แล้วพ่อแม่ต้องเตรียมตัวลูกอย่างไรเพื่อให้เติบโตไปเป็นผู้นำที่ดี


วันนี้ครูเก๋ เลยมาแนะนำทักษะที่ครูเก๋ได้สอนในรายวิชามนุษยสัมพันธ์มาเป็นตัวอย่างค่ะ


ทักษะที่ 1 คือมีความสามารถพื้นฐาน ความรู้ ทัศนคติ วิสัยทัศน์ ความคิดสร้างสรรค์ ความยืดหยุ่น และสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือความรับผิดชอบค่ะ


ทักษะที่ 2 คือความสามารถในการบริหารงาน และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สามารถจัดการแก้ไขปัญหา ขจัดความขัดแย้ง ความเครียด และจูงใจคนได้


ทักษะที่ 3 คือการเป็นตัวแทนและเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธา รวมถึงความมั่นใจต่อสภาวะของการเป็นผู้นำ


เมื่อเราในฐานะพ่อแม่ทราบถึงทักษะ 3 อย่างเบื้องต้นแบบนี้แล้ว อย่ารอให้ลูกเข้ารับตำแหน่งค่อยเตรียม หรือรอให้โตก่อนแล้วค่อยเตรียม เพราะการเป็นผู้นำ หรือหัวหน้า สำคัญที่สุดที่ต้องนำตัวเองให้ได้เสียก่อน จะสอนให้ผู้อื่นประสบความสำเร็จ ตนเองต้องประสบความสำเร็จเสียก่อน หากลูกมีทักษะพื้นฐานดังกล่าวแล้ว จะนำตนเองหรือนำผู้อื่น จะไม่ใช่ปัญหาแต่จะเป็นจุดแข็งของเขามากกว่า


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


www.absolutethinking.org

Line @absolutethinkingดู 65 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page