top of page

เมื่อลูกโตขึ้น #ขอให้มีรักที่ดีและถูกต้อง

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


คำว่า "รักที่ดีและถูกต้อง" ประโยคนี้ครูเก๋ขอขยายความสักนิดนะคะ การเป็นพ่อแม่ย่อมอยากเห็นลูกเติบโตมีชีวิตที่ดีเมื่อโตขึ้น และหลายครอบครัวอาจคิดรวมไปถึงการมีคู่ ชีวิตคู่ของลูก และหวังว่าอยากให้ลูกมีชีวิตคู่ที่ดี ถูกต้องและไม่เกิดปัญหาทางด้านครอบครัว


มีผู้คนมากมายส่งคำถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวและการเลือกชีวิตคู่ของลูกในอนาคต แต่บางครั้งเราอาจจะลืมไปว่าอนาคตปลูกฝังจากการกระทำปัจจุบัน ครูเก๋แนะนำดังนี้ค่ะ


1. เป็นตัวแบบที่ดีเพราะ "ตัวแบบที่ดีมีค่ากว่าคำสอน" อนาคตกำหนดด้วยเหตุการณ์ในปัจจุบัน เราไม่อยากให้ลูกเจอกับปัญหาอะไร เราอยากให้ลูกพบกับคนแบบไหน พ่อแม่ลงมือทำเพื่อเป็นแบบอย่างก่อนได้เลยค่ะ


2. ปลูกฝังวัฒนธรรมประเพณี ทำเนียมปฏิบัติ สอดคล้องค่านิยมและศาสนาที่นับถือ เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวและขัดเกลาจิตใจ อาทิ ศาสนาพุทธ จะมีการกล่าวเรื่องศีล และการไม่เบียดเบียนผู้อื่น ศีลของผู้ครองเรือนอย่างดี จะทำให้ชีวิตรุ่งเรืองเจริญงอกงามทั้งกายและใจ ชีวิตครอบครัวของลูกจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูลูกวันนี้ ลูกไม้ย่อมหล่นไม่ไกลต้น และเราปลูกอะไรเราจะได้สิ่งนั้นกลับมาเสมอ


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปรึกษาเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


www.absolutethinking.org

Line @absolutethinking
ดู 145 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page