top of page

สอนให้ลูกมองความจำเป็นมากกว่าความสำคัญ

จากข้อความตอนหนึ่งของหนังสือเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมกล่าวว่า


"มนุษย์ตัดสินใจได้แย่ โดยเฉพาะเรื่องที่สำคัญ"


ในทางจิตวิทยาเราอาจจะบอกว่ามนุษย์ ย่อมจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตนเอง ลูกๆของเราก็เช่นกัน แต่จะตัดสินใจได้ดีก็ต่อเมื่อเค้าได้ผ่านการสอนว่าสิ่งไหนจำเป็น และสิ่งไหนสำคัญ


การสอนให้ลูกๆ เป็นคนที่ตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการเลือกเป็นสิ่งสำคัญ การจะสอนได้นั้นต้องเลือกสอนที่จำเป็นก่อนจากประสบการณ์ของครูเก๋ เพื่อวางความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ ตามทฤษฎีของมาสโลว์ คือ


การสอนให้ลูกได้ตอบสนองพฤติกรรมอย่างเต็มที่ ด้วย 4 ปัจจัยพื้นฐาน อาทิ


หิวจำเป็นต้องกิน

กระหายจำเป็นต้องดื่ม

เจ็บป่วยต้องทำการรักษา

เมื่อหายใจต้องได้อากาศบริสุทธิ์


โดยสิ่งพื้นฐานเหล่านี้เป็นปัจจัยพื้นฐานของมนุษย์ที่ขาดไม่ได้ เมื่อตอบสนองครบแล้วอย่างเต็มที่ การมองเห็นความสำคัญต่อสิ่งนั้น จะเกิดขึ้นแล้วจะขยับไปยังความจำเป็นขั้นสูงขึ้นต่อไปนั่นเองค่ะ


#หากสิ่งจำเป็นมาก่อนสิ่งสำคัญย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจที่ดี


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปรึกษาเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


www.absolutethinking.org

Line @absolutethinking

ดู 68 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page