top of page

อย่าให้ลูกครอบครองพื้นที่ทั้งหมดในบ้าน

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


"บ้าน" คือพื้นที่อาศัยสำหรับทุกคนในครอบครัว และย่อมเป็นที่แน่นอนว่าคนในบ้านมีสิทธิที่จะใช้พื้นที่ของบ้าน แต่ไม่ได้แปลว่าจะสามารถเดินเข้าเดินออก นั่ง นอน หรือกระโดดโลดเต้น นั่งดูทีวีทั้งวันหรือเล่นเกมทั้งวันตามอำเภอใจ #โดยเฉพาะลูกๆ


การเริ่มต้นสอนลูก ให้ใช้พื้นที่บริเวณบ้าน อาทิพื้นที่สำหรับการพักผ่อน พื้นที่สำหรับรับประทานอาหาร ขับถ่าย ทำอาหาร หรืออ่านหนังสือ ถือเป็นการจัดสรรพื้นที่ในการทำกิจกรรมให้ดี เพื่อให้ลูกเรียนรู้การครอบครองพื้นที่ใช้สอย เป็นการปูพื้นฐานทักษะวินัย สำหรับการใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกับบุคคลอื่นเมื่ออาศัยอยู่นอกบ้าน อีกทั้งเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับ การกำหนดกิจวัตรประจำวันอีกด้วย #สิทธิการครอบครองพื้นที่ที่ดีเริ่มต้นที่บ้าน


การสอนให้ลูกเรียนรู้การจัดสรรกิจวัตรให้สอดคล้องกับพื้นที่เป็นการฝึกวินัยและการเห็นใจและเห็นความสำคัญของส่วนรวมเมื่ออยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ เริ่มต้นได้วันนี้ง่ายๆจากบ้านของเราค่ะ


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปรึกษาเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


www.absolutethinking.org

Line @absolutethinking

ดู 58 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page