top of page

เมื่อผู้นำถูกคาดหวัง พ่อแม่จะสร้างลูกให้เป็นผู้นำได้อย่างไร

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


"ตั้งใจเรียน โตขึ้นจะได้เป็นเจ้าคนนายคน" คำพูดสั้นๆที่ได้ยินมาตั้งแต่ยังเล็ก นิยามของคำว่าเป็นเจ้าคนนายคน เป็นคำแฝงด้วยความหมายของผู้นำในรูปแบบของการเป็น "ที่พึ่ง"


เมื่อการเป็นผู้นำถูก #คาดหวัง จึงเป็นเหตุที่สำคัญมากว่า ผู้นำ จะต้องมีคุณสมบัติแรกคือเป็นผู้มีความรู้ ดังนั้นเพื่อการเตรียมความพร้อมเรื่องความรู้ของลูก พ่อแม่ผู้ปกครองต้องเตรียมความพร้อมให้ครอบคลุมเนื้อหาดังนี้


1. ความรู้ที่มาจากต้นกำเนิด พัฒนาได้จากสิ่งที่ลูกมีและทำได้ดีเป็นพิเศษหรือที่เรียกคุ้นหูว่าพรสวรรค์ ซึ่งต้องสังเกตจากการเลี้ยงดู


2. ความรู้จากการค้นหาความรู้ การเรียนตามหลักสูตรเพื่อค้นหาความรู้ ให้มีความรู้ตามยุคตามสมัย พื้นฐานความรู้จากการค้นหานี้ ใช้เวลาในการสะสมผ่านการลงมือเรียน อ่าน เขียน และลงมือปฏิบัติ เพื่อให้คุ้นเคยจนชำนาญ


ผู้เรียนที่พึ่งเริ่มตีกอล์ฟได้ 10 ชั่วโมง จะไม่สามารถตีได้เท่าผู้ฝึกฝนอย่างเป็นประจำเป็นเวลา 10 ปี และผู้ฝึกฝนอยู่เป็นประจำ 10 ปี อาจจะโดนแซงหน้าหากขาดวินัยและการฝึกฝนเทคนิคใหม่ๆให้เข้ากับสนามใหม่ๆที่เกิดขึ้นทุกวัน


สังคมรอบตัว รวมถึงวัฒนธรรมจะร่วมหล่อหลอมผ่านการสังเกตของเด็กและเยาวชน พ่อแม่ที่ต้องการให้ลูกมีความคิดแบบผู้นำ ต้องสร้างภาพและองค์ความรู้ให้แตกต่างอย่างกว้างขวางเพื่อเห็นภาพรวมของสังคมและเศรษฐกิจทุกระดับ


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง

098-6656-541 ปรึกษาเราเลยวันนี้


www.absolutethinking.org

Line @absolutethinking
ดู 45 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page