top of page

แม้จะเป็นเด็กแต่งานบ้านก็ทำได้แล้ว

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


โตขึ้นแล้วค่อยช่วย...

โตขึ้นแล้วค่อยสอน...

โตก่อนแล้วจะทำได้เอง...


หลายครอบครัวไม่ยอมให้ลูกวัยเด็กโดยเฉพาะ 4-5 ขวบ ช่วยทำงาน อาจจะเพราะลูกยังเล็กเกินไป ยิ่งช่วยก็จะยิ่งช้า หรือทำให้วุ่นวายกันไปใหญ่


ในจิตวิทยาพัฒนาการจะเน้นเสมอว่า เด็กๆสามารถทำงานได้ผ่านการเล่น เพราะการเล่นคืองานของเด็ก และการเล่นคือการทำงานในขณะที่ทำงานคือการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็น John Dewey, Jean Piaget, หรือแม้แต่ Bruner เหล่านักจิตวิทยาพัฒนาการจะมีความเชื่อว่า การเรียนรู้ผ่านการ #ลงมือทำ สร้างองค์ความรู้ในตัวผู้เรียนหรือคำที่เรียกติดหูว่า Play and Learn หรือ Plearn (เพลิน) นั่นเอง


ดังนั้นความเพลิดเพลินที่เกิดขึ้น เมื่อได้ลงมือทำงานช่วยพ่อแม่ เล็กๆน้อยๆอาทิ การพับผ้า ช่วยกวาดบ้าน หรือเรียงของให้เป็นระเบียบ จะช่วยส่งเสริมทักษะทางพัฒนาการของเด็ก จริงอยู่ที่เด็กอาจจะไม่มีทักษะที่ดีเหมือนผู้ใหญ่ แต่การลองในรูปแบบต่างๆจะทำให้เด็กเกิดการแก้ไขปัญหาทีจะขั้นด้วยตัวเขาเอง และเมื่อโตขึ้นจากนี้แล้ว ลูกจะช่วยทำโดยที่เราไม่ต้องร้องขอค่ะ


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


www.absolutethinking.org

Line @absolutethinking
ดู 52 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page