top of page

เด็กๆก็หมดไฟได้กับ Burnout Syndrome

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


Burnout Syndrome หรือที่รู้จักกันในชื่อของโรคหมดไฟในการทำงาน ผู้ปกครอง พ่อแม่ หรือวัยกลางคนหลายคนเคยได้ลิ้มลองรสชาติของการหมดไฟกันมา แล้วเยาวชน หรือลูกของเราหมดไฟได้ไหม?


หลังจากค้นคว้าข้อมูลได้พักใหญ่ พบว่าต้นเหตุของการหมดไฟมีหลากหลายสาเหตุ แต่หากแยกแยะดูอย่างละเอียดแล้ว เพียง 1 สาเหตุหลักที่สามารถพบในเด็กคือ การพักผ่อนที่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ติดต่อทอดยาวเป็นเวลาเนิ่นนานติดต่อกัน นำไปสู่การอ่อนเพลียและการลดลงของการกระตือรือร้น และมีเหตุผลหลายประการณ์ในช่วงชีวิตหรือ 1 วันของเด็กที่ดึงดูดพลังงานจากพวกเขาไป อาทิ การบ้านจากหลากหลายวิชาที่ยังไม่ได้สะสางด้วยการจัดการเวลาที่ดี สะสมจนเป็น "ดินพอกหางหมู" นำไปสู่ความเครียดหรือ Burnout Syndrome ทันที


จากมุมมองของผู้ปกครองที่น่ารัก เมื่อรู้แบบนี้แล้วการสอบถาม ทบทวนว่าในแต่ละวันลูกมีการบ้านหรืองานอะไรที่ต้องสะสางหรือต้องการความช่วยเหลือ จะช่วยกระตุ้นให้เกิดวินัยและเป็นจุดเริ่มต้นของการอยู่ให้ห่างจากการหมดไฟได้


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปรึกษาเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


www.absolutethinking.org

Line @absolutethinking
ดู 122 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page