top of page

การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กในเด็ก ช่วงวัยไหนที่เหมาะสมที่สุด

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


ทำงานละเอียด ฉับไวต่อการสังเกต จดจำได้ดี ชอบขีดเขียน ชอบพูดและแสดงความคิดเห็น พฤติกรรมเหล่านี้คุณพ่อคุณแม่ทราบได้จากการสังเกตลูกของตนเอง แปลได้ว่าลูกมีพัฒนาการทางกล้ามเนื้อมัดเล็กที่ดี อ้างถึงปัญญาทางทฤษฎีพัฒนาการเด็ก กล้ามเนื้อมัดเล็ก หรือ Fine Motor Skills สำหรับเด็กโดยเฉพาะ 2-6 ขวบ พัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดเล็กจะเริ่มทำงาน ได้ดีผ่านการหยิบจับของเล่นหรือสิ่งของต่างๆนานารอบตัว ขีดเขียนสีสันด้วยดินสอสี หรือปากกา ประกอบกับขยับริมฝีปากเพื่อพูดคุย สื่อสาร สนทนากับผู้คนในบ้าน


เข้าสู่ช่วงวัย 4-5 ขวบ เด็กน้อยอยากเริ่มที่จะรู้จักใช้กรรไกรตัดกระดาษ เห็นอะไรก็จะตัด #บางท่านอาจจะพบกับประสบการณ์ ลูกใช้กรรไกรตัดผมตัวเอง หรือตัดเสื้อผ้าตัวโปรดของพ่อแม่


เข้าสู่ช่วงวัยสุดท้ายของ 5 และเริ่มต้น 6 ขวบ ฝาผนังบ้าน พื้นบ้านอาจจะเต็มไปด้วยรอยขีด ภาพวาดตามจินตนาการ งานปั้นดินน้ำมัน


การเลี้ยงดูและทราบหลักการพัฒนาการเบื้องต้นแบบนี้ เป็นแนวทางการจัดการเลี้ยงดูที่ดีและเหมาะสมผ่านปัญญาทางจิตวิทยาการเลี้ยงลูก เมื่อพ่อแม่พร้อมแล้วสูดหายใจและเริ่มกระตุ้นสิ่งดีดีไปด้วยกันค่ะ


#FineMotorSkills


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง

098-6656-541 ปรึกษาเราเลยวันนี้


www.absolutethinking.org

Line @absolutethinking

ดู 117 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page