top of page

(พ่อแม่) ครูแนะแนวที่ดีที่สุดของลูก

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


เราในฐานะพ่อแม่ ย่อมรู้จักลูกของเราดีเสียกว่าคนอื่น ฉะนั้นพ่อแม่ก็มีความสามารถที่จะเป็นครูแนะแนวของลูกที่ใกล้ตัวที่สุดได้ ซึ่งการเป็นครูแนะแนวที่ดีที่สุดนั้นไม่ได้ยากหย่อนอะไรไปจากความเป็นแม่หรือพ่อ


ขั้นตอนแรกสุดของการเป็นครูแนะแนวที่ดี คือการเริ่มให้ลูกๆรู้จักตนเองผ่านการสนทนา พูดคุยภาษาครอบครัว ตั้งคำถามง่ายๆให้ลูกได้ลองตอบและแสดงความคิดเห็นอาทิ


ลูกคิดว่าลูกมีความสามารถอะไร ด้านไหน


ลูกคิดว่าลูกมีลักษณะนิสัยอย่างไร ชอบหรือไม่ชอบนิสัยของตนเอง


ลูกอยากเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวของลูกบ้างเพราะอะไร


นิสัยของลูกที่คนอื่นหรือที่พ่อกับแม่ไม่เคยรู้คืออะไร


ตัวอย่างของคำถามนี้สามารถเปรียบเทียบได้กับการให้โอกาสลูกได้เป็นฝ่ายสำรวจพ่อแม่บ้างสลับสับเปลี่ยนกันพยายามให้คำถามเหล่านี้เกิดขึ้นบ่อยๆ เสมือนว่าเราสำรวจกันและกันเป็นปกติ


อาจมีการเพิ่มเติมด้วยการสำรวจลักษณะอื่นไปด้วยอาทิ เวลาโกรธ ดีใจ เสียใจ ผิดหวัง หรือวิตกกังวล ลูกจะแสดงออกด้วยวิธีใด สิ่งเหล่านี้หากครอบครัว อันประกอบด้วย พ่อ แม่ และลูก เรียนรู้และเข้าใจกันดีแล้ว ย่อมส่งผลทางบวกต่อการเลี้ยงดูได้ดีทีเดียวค่ะ โบราณว่าอ้าปากเห็นลิ้นไก่ จะพูดอะไรก็จับทางถูก


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง

098-6656-541 ปรึกษาเราเลยวันนี้


www.absolutethinking.org

Line @absolutethinking

ดู 137 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page