top of page

เมื่อจินตนาการสร้างทางออกของปัญหา

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


จินตนาการกับคำว่ามโนภาพ สามารถนำมาเป็นวิธีหนึ่งในการแก้ไขปัญหา ดังคำที่เคยได้ยินกับคุ้นหูในวงการนักวิชาการว่า "การแก้ปัญหาโดยใช้ดุลยพินิจ"


วิธีการนี้เราเรียกว่า #ขั้นตอนที่จะดำเนินการก่อน ก่อนที่จะเกิดการดำเนินการจริง โดยมีขั้นตอนดังนี้


1. กำหนดปัญหาหรือสถานการณ์จำลอง อาทิ ถ้าลูกพลัดหลงกับแม่ลูกจะ ...


2. ออกแบบวิธีแก้ไขปัญหา คือการมองคำตอบของลูกจากสถานการณ์จำลอง อาทิ หนูจะไปหาประชาสัมพันธ์ประกาศหาแม่ หนูจะบอกเบอร์แม่กับร้านค้าใกล้ๆเพื่อให้เค้าโทรหา หนูจะ ...


เราจะทราบวิธีที่ลูกจะแก้ไขปัญหาในชีวิตจริงผ่านสถานการณ์จำลองจากการสร้างมโนภาพในหัวถึงวิธีการที่ดี ปลอดภัยและเหมาะสมต่อการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ เมื่อฟังคำตอบแล้ว หากพ่อแม่ต้องการสอนวิธีเพิ่มเติมเพื่อให้ลูกรู้วิธีการที่ดีและถูกต้องย่อมเป็นผลดีต่อลูกค่ะ #กันไว้ดีกว่าแก้ เมื่อแท้จริงแล้วจินตการสร้างทางออกเสมอ


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง

098-6656-541 ปรึกษาเราเลยวันนี้


www.absolutethinking.org

Line@absolutethinking


ดู 100 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page