top of page

สอนลูกจัดลำดับความสำคัญ สร้างฝันให้สำเร็จ

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


"เรือจะแล่นได้ดีเมื่อมีการจัดการหางเสือที่เหมาะสม"


ทิศทางที่ชัดเจนตรวจสอบได้ จัดการให้สำเร็จได้ง่ายด้วยทักษะการตั้งเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว


เมื่อพ่อแม่คือครูแนะแนวที่ดีที่สุดของลูกตามที่ครูเก๋เคยเขียนแนะนำสนับสนุนไปแล้วนั้น พ่อแม่ควรจะมีทักษะในการกระตุ้นให้ลูกทำสิ่งที่เขาชอบให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ผ่านการช่วยลูกๆลงมือทำหรือสร้างทักษะพื้นฐานเพื่อรองรับทักษะที่แข็งแรงยิ่งกว่าในระยะยาว โดยมีการจัดการได้ดังนี้


1. เมื่อลูกอยากเป็นนักดนตรี ให้ลูกมองว่านักดนตรีที่เขาอยากเป็นนั้นจะออกมาในรูปแบบใดเป็นขั้นตอนแรก อาทิ ในขั้นของการเล่นดนตรีได้ เป็นเป้าหมายระยะสั้น และขั้นของการเล่นดนตรีต่อหน้าฝูงชน เป็นเป้าหมายระยะยาว


2. ต่อมาคือขั้นตอนของการกำหนดว่าลูกจะไปถึงจุดนั้นได้อย่างไร จากที่อ้างไว้ในข้อ 1 คือลูกอยากเป็นนักดนตรี จากนั้นข้อนี้คือ ลูกจะต้องมีทักษะหรือทำอย่างไรบ้างที่จะได้เป็นอย่างที่หวัง อาทิ เริ่มเลือกเครื่องดนตรีที่สนใจ จากนั้นฝึกฝนและเรียนรู้ เป็นลำดับๆต่อๆไป


การทำให้ลูกรู้ว่า กิจกรรมใดเป็นเป้าหมายระยะสั้น หรือที่สำเร็จได้ในระยะเวลาอันสั้นกับระยะยาว เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งของหลักการจัดการตัวเอง การจัดการชีวิตและบุคลิกภาพต้องอาศัยการกำหนดเป้าหมาย ฉะนั้น การจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังจะนำลูกไปสู่ความสำเร็จได้อย่างดีและทันใจค่ะ


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


www.absolutethinking.org

Line @absolutethinking

ดู 78 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page