top of page

เลือกอาชีพ เลือกฝีมือ ถือความสุข

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


อาชีพ คำสำคัญในการเตรียมตัวสู่ฝันของใครหลายๆคน มากครั้งที่ทักษะทางอาชีพได้รับการพัฒนาแต่เยาว์วัย และมากครั้งที่ทักษะดังกล่าวไม่ได้ถูกพัฒนาเลยจนถึงวัยทำงาน ดังนั้นการมีความรู้ความเข้าใจต่อทักษะฝีมือที่มีความจำเป็นในงานนั้นๆเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ปกครองอย่างเราต้องไม่มองข้าม


แต่ละอาชีพมีความเชี่ยวชาญและความจำเป็นแตกต่างกันออกไป แม้แต่สาขาเดียวกันยังมีระดับฝีมือที่ต้องได้รับการฝึกฝนให้เชี่ยวชาญอย่างมากในการปฏิบัติ ในเมืองไทยเราอ้างอิงจากกระทรวงแรงงานซึ่งแบ่งได้ 5 ประเภท


1. ไร้ฝีมือ (Unskill) ทำงานใช้พละกำลัง เพียงมีคำแนะนำก็สามารถทำงานได้อย่างยอดเยี่ยม


2. กึ่งฝีมือ (SemiSkill) รู้ทฤษฎีประกอบบางส่วน เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติก็สามารถทำงานได้


3. ช่างฝีมือ (Skill) รู้ทฤษฎี ศึกษาอย่างลึกซึ้งในด้านใดด้านหนึ่งอย่างชำนาญ สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจด้วยตนเอง


4. กึ่งวิชาชีพ (Technical) ขั้นนักวิชาการ เชี่ยวชาญงานด้านเอกสาร มีความชำนาญเฉพาะด้านหรือเฉพาะเรื่อง อาศัยหลักวิชาเป็นส่วนมาก


5 ขั้นวิชาชีพ (Professional) ระดับมืออาชีพและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงมีใบประกอบวิชาชีพหรือการอุทิศตัวเพื่อประโยชน์สาธารณะ


การที่จะไปถึงขั้นวิชาชีพได้นั้นพ่อแม่ต้องอาศัยการพูดคุยและค้นหาตัวตนเองลูกให้เจอ ต้องเตรียมตัวหรือพัฒนาอย่างไรจึงไปจะถึงจุดนั้นจากทรัพยากรที่มี แต่ต้องไม่ลืมพื้นฐานที่ว่า


"ทุกอาชีพมีความสำคัญและจำเป็น แต่การมีความสุขกับการทำงานในสายอาชีพที่ตนเองชื่นชอบจำเป็นมากกว่า"


มากครั้งที่สำเร็จในอาชีพแต่ไม่มีความสุข และหลายครั้งที่เห็นรอยยิ้มความสุขจากอาชีพธรรมดาในสายตาของเรา ความสำเร็จในใจประมาณค่าไม่ได้แต่เมื่อทำในสิ่งที่ใช่และชอบย่อมนำมาซึ่งความเจริญทางจิตใจอย่างคับคั่ง


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง

098-6656-541 ปรึกษาเราเลยวันนี้


www.absolutethinking.org

Line @absolutethinking

ดู 94 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page