top of page

เรียนรู้เชิงรับ ปรับลีลาการเรียนรู้ จาก เอ็ดการ์ เดล

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


เรียนรู้เชิงรับ หรือ Passive learning เป็นการเรียนรู้ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกเพศทั่วไปเพื่อเติมเต็มการเรียนรู้ให้สมบูรณ์ การปลูกฝังการเรียนรู้เชิงรับนั้นจะปลูกฝังได้ดีที่สุดต้องเริ่มปลูกฝังครั้งอายุยังน้อย เพื่อสร้างความคุ้นชินและรักษามาตรฐานการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆตามระดับ


#อะไรบ้างที่พ่อแม่อย่างเราควรปลูกฝังลูกให้เป็นนิสัย


#ทักษะการอ่าน แม้เพียง 10% ของข้อมูลที่ได้จากการอ่านจะถูกกักเก็บเข้าสู่สมองของมนุษย์เราอ้างอิงจากกรวยแห่งการเรียนรู้ของ เอ็ดการ์ เดล นักจิตวิทยาการศึกษา แต่การมีความรู้ที่จะนำไปถกเถียง ต่อยอดและนำไปประยุกต์ ต้องอาศัยพื้นฐานการอ่านมากที่สุด


#ทักษะการฟัง ทั้งสองแบบหรือการฟังแบบ Active และ Passive นั้นจำเป็นอย่างมากในชีวิตประจำวัน การฟังแล้วจับใจความหรือการฟังแล้วตอบโต้ เป็นทักษะที่อาศัยการเรียนรู้รวมถึงเวลาในการฝึกฝน การเรียนรู้ผ่านการฟังนั้นจะได้รับมากกว่าการอ่าน แต่การตอบโต้หรือสนทนาต้องใช้ทักษะที่สั่งสมมาจากการอ่านอยู่ดี


#การพาลูกไปท่องเที่ยวดูของจริง หรือที่โรงเรียนเรียกกันคุ้นหูว่าการพาเด็กไปทัศนศึกษา การได้ชม ได้ดู ได้ฟังจากสถานที่และบุคคลที่ได้ทำงานจริงนั้น สร้างการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้มากถึง 50% และมากที่สุดของการเรียนรู้เชิงรับ


สามหัวใจของการปลูกฝังทักษะและการโน้มน้าวลูกให้เข้าสู่ช่องทางของการเรียนรู้ตลอดชีวิตนี้ จะส่งผลให้ลูกเป็นเยาวชนที่เข้มแข็ง เป็นเด็กที่เติบโตทั้งร่างกายจิตใจและใฝ่หาความรู้ด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ พ่อแม่อย่างเราอยากเห็นลูกเรียนรู้ทั้งเชิงรู้และเชิงรับให้ได้ดีทั้งสองแบบ ฉะนั้นเริ่มปลูกฝังการเลี้ยงลูกวันนี้ให้ดีและถูกต้องเลยค่ะ


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


www.absolutethinking.org

Line @absolutethinking


ดู 84 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page