top of page

ยกระดับบทสนทนา สร้างราคาคุณภาพจิตใจ

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


"บทสนทนา" ราคาของคุณภาพจิตใจ


หลายครั้งที่คุณพ่อคุณแม่ได้ยินหรือได้ทราบว่า การสนทนาหรือเรื่องราวที่ได้ยินจากวงสนทนานั้นสะท้อนสิ่งที่เราสนใจ คิดถึง หรือหลงใหลจากเบื้องลึกทางจิตใจ บ่งบอกว่าเราเป็นใคร จากภายในของเราจริงๆ


ลูกๆก็มีบทสนทนา และการสนทนามีหลายระดับของข้อมูล เมื่อสนทนากับเพื่อนลูกต้องใช้ข้อมูลที่เพื่อนสนใจเพื่อเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ในสถานการณ์นั้นๆ เมื่อสนทนากับผู้ปกครองข้อมูลชุดใหม่จะถูกนำมาใช้งานทันที ฉะนั้น ชุดข้อมูลของการสนทนาจะมีอยู่อย่างจำกัดหากเราหรือลูกอยู่ในวงสนทนาวงเดิมๆ แต่โชคดีที่มนุษย์ถูกสร้างให้เกิดการเติบโตไร้ขีดจำกัดผ่านกลไกของสมอง ทุกครั้งที่ลูกมีข้อมูลใหม่ๆ หรือวงสนทนาใหม่ๆ กล่าวคือเป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้น หรือทางการมากขึ้น ขอบเขตของการเรียนรู้จะถูกขยายออกพร้อมกันค่านิยมในวงสนทนาใหม่นั้น คุณภาพจิตใจภายในจะถูกปรับเปลี่ยนตามกลไกของพฤติกรรมให้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของวงสนทนา


พ่อแม่อย่างเราเป็นหนึ่งในหลายวงสนทนาให้กับลูก และเป็นวงสนทนาที่ใกล้ชิดที่สุด ลูกสังเกตเราผ่านสายตา รับฟังด้วยหูในทุกการสนทนา เราจึงเป็นอิทธิพลสำคัญในการเปลี่ยนแปลงคุณภาพจิตใจที่สำคัญของลูก การเริ่มต้นเปลี่ยนเรื่องสนทนาผ่านการค้นคว้าข้อมูลสำคัญใหม่ๆ อัปเดตเรื่องราวที่ดีและนำพาลูกไปสู่สังคมที่กว้างขวาง จะช่วงยกระดับและพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้น หลากหลายมากขึ้น เพื่ออนาคตเยาวชนที่เข้มแข็งผ่านการเรียนรู้ที่จะเลือกสรร และนำตัวเองไปอยู่ในวงสนทนาที่ดีได้ด้วยตนเองในอนาคต


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


www.absolutethinking.org

Line @absolutethinking

ดู 59 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page