top of page

รักลูกสอนให้ลูกโตเอง

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


หากจะกล่าวว่าพ่อแม่ไม่รักลูก ก็คงจะโหดร้ายทารุณกันเกินไปในบางครั้ง เพราะพ่อและแม่ก็รักและห่วงใยลูกในหัวใจกันอย่างเต็มเปี่ยม


แต่บางครั้งความรักที่มากไป ก็ทำให้ทักษะบางอย่างจืดจางไป พ่อแม่จึงต้องรักจักวิธีที่จะรักแล้วให้ลูกเติบโตในแบบของตนเองได้


ตามหลักพัฒนาการเด็ก พ่อแม่ต้องอยู่และดูแลใกล้ชิดลูกจริงๆเพียงช่วงวัยแรกเกิดจนถึงวัยรุ่นตอนต้น และเมื่อเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นตอนปลาย ลูกต้องเริ่มที่จะเติบโตด้วยตนเองผ่านทักษะดังนี้


1. ตัดสินใจด้วยตนเอง ลูกต้องเรียนรู้ที่จะตัดสินใจและรับผลของการตัดสินใจได้ด้วยตนเอง


2. เผชิญปัญหา และเรียนรู้ทางออกของปัญหารวมถึงแก้ไขด้วยตนเอง


3. ให้โอกาสลูกได้เติบโตเองบ่อยมากขึ้น เพราะการเรียนรู้จะช่วยให้วุฒิภาวะเกิดพัฒนาการที่สมบูรณ์


การเติบโตด้วยตนเองในทางจิตวิทยาจึงมีความหมาย และหมายถึงการเติบโตด้วยวุฒิภาวะ และพัฒนาการที่สมบูรณ์ค่ะ


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


www.absolutethinking.org

Line @absolutethinking

ดู 85 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page