top of page

อย่าปล่อยให้ลูกหิว

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


หิวแล้วทานได้หรือยัง คำถามน่ารักของเด็กน้อยที่รอเรียนบัลเลต์ ณ โรงเรียนดนตรีและเต้นแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ อาหารแต่ละมื้อมีความจำเป็นอย่างมากต่อเด็กที่ต้องการเจริญเติบโต การฝึกฝนให้ลูกรับประทานอาหารให้ครบทุกมื้อจึงเป็นสิ่งจำเป็นทั้ง เช้า กลางวันและเย็น


แต่สำหรับเด็กๆแล้วการทานอาหารมื้อเล็กๆบ่อยครั้งอาจทำให้การรับประทานอาหารมื้อใหญ่ได้น้อยลง


ด้วยประเด็นนี้ เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งจึงเป็นคำถามที่หนักใจคุณแม่ที่มีลูกอายุ 7 ขวบว่า ควรจะให้ลูกกินได้หรือยัง ?


หากพิจารณาคำถามเบื้องต้นด้วยทฤษฎีทางจิตวิทยาด้วยวิธีคิดของ มาสโลว์ จะมีวิธีคิดว่า อาการหิวซึ่งประกอบด้วยอาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการตอบสนองเพื่อให้กิจกรรมอื่นๆดำเนินต่อไปได้อย่างไม่สะดุด ดังนั้นการอนุญาตให้ลูกรับประทานอาหารเมื่อหิว ย้ำนะคะว่าเมื่อหิว จึงไม่ใช่อาการตามใจเลย


ด้วยการฝึกฝนให้ลูกบอกและกล้าบอกความต้องการและความรู้สึกที่แท้จริงของตนเองอย่างเด่นชัด และสามารถตอบสนองได้อย่างตรงความต้องการเป็นสิ่งที่ถูกต้องอย่างยิ่ง


เมื่อหิวแล้วได้กิน จึงดีกว่า กินเมื่อไม่หิวแต่ต้องรับประทาน มากโข


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


www.absolutethinking.org

Line @absolutethinking

ดู 94 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page