top of page

อย่าปล่อยให้ลูกเป็นเยาวชนชั้นสอง

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


Spoil การตามใจหรือการเอาใจเกินพอดีจนกระทั่งมากเกินไป


การพูดว่าลูกอยากจะทำอะไรก็ทำ หรืออยากจะเรียนอะไรก็เรียน สามารถเลือกได้ตามใจปรารถนา อาจจะไม่ได้เป็นทาวเลือกที่ดีที่สุดเสมอไป การหวังว่าลูกจะคิดได้เอง หรือโตขึ้นแล้วจะคิดได้ จะรู้ว่าตนเองนั้นชอบอะไร ถ้ามีความคิดเช่นนี้พ่อแม่เริ่มเข้าข่ายอันตรายนะคะ เพราะแท้จริงแล้วลูกต้องการคำชี้แนะประกอบการทดลองผิดชอบชั่วดี หรือความถนัดของเขาอยู่


ในการที่ลูกจะปรับตัวเข้ากับกฎระเบียบและกฎเกณฑ์ทางสังคมได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยการขัดเกลาตั้งแต่ยังเด็ก อาทิการแต่งกาย มารยาทบนโต๊ะอาหาร


ข้ออ้างสุดคลาสสิคของพ่อแม่หลายท่านคือการให้อิสระลูกในเรื่องเครื่องแต่งกาย จะแต่งแบบไหนก็ได้ตามสบายสไตล์ลูกเลือก การให้อิสระในการแต่งกายเป็นสิ่งที่ดีแต่ต้องคำนึงว่า อิสระภายใต้กฎเกณฑ์ของสังคมนั้นคืออะไร การแต่งกายไปรับประทานอาหารในภัตตาคาร ในร้านอาหาร ในงานพิธีการ ในงานเลี้ยงวันเกิดเพื่อน ควรแต่งกายอย่างไรเรียกว่าเหมาะสม


แต่หากการปล่อยผ่านให้เลือกอย่างอิสระ จนกระทั่งอิสระต่อกฎเกณฑ์สังคมนั้น การตามใจจะเป็นปัญหาอย่างที่พวกเราเห็นได้กันถึงทุกวันนี้ การที่ไม่สามารถควบคุมลูก หรือลูกไม่สามารถควบคุมตนเองให้เข้าได้กับความสงบเรียบร้อยให้กับคนในสังคม เลยเถิดกลายเป็นภาระ ตัวปัญหา และเยาวชนด้อยค่า ฉะนั้นแล้วเยาวชนในวันนี้ต้องการการสอนและขัดเกลาอย่างถูกวิธีและอิสระภายใต้กฎเกณฑ์ของสังคมค่ะ


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


www.absolutethinking.org


ดู 95 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page