top of page

หยุดคำพูดเหล่านี้ ถ้าอยากให้ลูกประสบความสำเร็จ

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


"A man who wants to do something will find a way,

A man who does not will find an excuse" Stephen Dolley Jr.


หลายคนคงคุ้นเคยกับคำกล่าวข้างต้น หากเราจะนำมาปรับใช้กับคำอ้างที่เราพบกับเด็กในชีวิตประจำวันเราสามารถทำได้อย่างไร


ย้อนกลับไปเมื่อ 20 ปีก่อน ปัญหาที่เราพบเจอกับเด็กคือพฤติกรรมความซุกซน ส่งเสียงดัง แต่มองเข้ามาในเวลาปัจจุบัน เราจะพบว่าปัญหานั้นแตกต่างออกไป เด็กไม่วิ่งซนเหมือนเดิมแต่มีสมาธิจดจ่อกับอุปกรณ์สื่อสาร เกิดเป็นปัญหาใหม่ คือเด็กนั้นจดจ่อกับข้อมูลบางอย่างมากจนเกินไปจนไม่สามารถแยกแยะความจริงกับโลกเสมือนจริงได้


แต่ถึงแม้เวลาจะเปลี่ยนไป สิ่งที่ยังคงอยู่ในวังวนเดิมของวงจรการแก้ไขปัญหาคือคำพูดว่า


"เด็กสมัยนี้ก็เป็นแบบนี้ บังคับอะไรไม่ได้หรอก" ประโยคนี้พบได้ในทุกยุคสมัย ไม่ว่าจะเป็นเก่ากลาง หรือแม้กระทั้งในอนาคต เป็นคำพูดที่ปัดความรับผิดชอบโดยลืมไปว่า เรานั้นเคยเป็นเด็กมาก่อนและตัวแบบเขาเราก็คือผู้ใหญ่ในวันนี้


การที่พร่ำสอนเด็ก บางครั้งเรานั้นจำเป็นต้องหาทางออกเพื่อเป็นตัวแบบให้กับเด็ก เราจะสอนให้คนอื่นพูดเพราะได้อย่างไร หากเรายังพูดจาสามหาว เราจะเป็นผู้ประกอบการได้อย่างไรหากยังสอนหนังสือ เราจะสอนเด็กให้ตรงเวลาได้อย่างไร หากเวลานัดมาถึงแต่เรายังอยู่ครึ่งทางหรือกำลังออกบ้าน


เมื่อการคาดหวังให้เด็กเปลี่ยนแปลง ถูกตอกกลับด้วยความคาดหวังให้ผู้ใหญ่เป็นตัวอย่าง บรรยากาศของการมีตัวตนจึงเกิดขึ้น ครอบคลุมหนุนนำให้สิ่งเลวร้ายวนเวียนอยู่ในสังคม


ผู้ที่เป็นพ่อแม่และเป็นเจ้าของสถาบันทางสังคมที่เล็กที่สุด ต้องกระทำเป็นตัวอย่าง การกล่าวขอบคุณเมื่อรับรอง การกล่าวให้กำลังแก่ผู้ประสบความสำเร็จ การช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้ จึงจะเป็นปัจจัยต้นแบบเพื่อสร้างทางออกมากกว่าคำว่า "เด็กสมัยนี้ เป็นแบบไหน เพราะต้องไม่มองข้ามไป ว่าสมัยไหนนั้นไม่มีจริง" มีเพียงคำพูดที่สมมติขึ้นจากการปัดความรับผิดชอบเท่านั้น


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


www.absolutethinking.orgดู 119 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page