top of page

ผิดพลาดให้เป็นครู

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


ข้อผิดพลาดมากมายเกิดขึ้นได้ในชีวิตของคนหนึ่งคน โดยเฉพาะวัยเด็กซึ่งเป็นเรื่องที่ปกติในระบบของพัฒนาการ


พัฒนาการ ในทางจิตวิทยาคือการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น โดยในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Development หรือบางครั้ง Evolution


คำว่าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น สามารถมองได้ว่า ก่อนหน้านี้ไม่ดีเท่า หรือบางครั้งหมายถึง ไม่ดีพอ ผสมด้วยความผิดพลาดบางประการ การให้อภัยจึงเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาความรู้ ความสามารถและศักยภาพของเยาวชน


น้อยครั้งที่ใครคนหนึ่งจะทำอะไรสำเร็จเลยในครั้งแรก มากครั้งที่ความล้มเหลวนั้นเป็นครูคนสำคัญที่บอกว่าวิธีนั้นไม่ถูกต้องและต้องได้รับการแก้ไข ผ่านการให้โอกาสดังคำกล่าวที่ว่า #ผิดเป็นครู


การจะเป็นคนที่สมบูรณ์ได้นั้นต้องผ่านการบ่มเพาะขัดเกลานิสัย และทักษะมากมายอย่างสม่ำเสมอ จากงานวิจัยที่ได้นำมาอ้างอิงในเว็บไซต์ Science Daily ตีพิมพ์วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2561 ระบุว่า ผู้คนเรียนรู้ผ่านการทำผิดพลาดและจะสร้างความจำเกี่ยวกับสิ่งนั้นได้ดียิ่งขึ้นหากความผิดพลาดนั้นนำไปสู่ความใกล้เคียงในคำตอบที่ถูกต้อง


ดังนั้นในฐานะพ่อแม่ผู้ปกครอง การให้โอกาสลูกในการทำผิดพลาด ย่อมเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมค่ะ


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง

098-6656-541 ปรึกษาเราเลยวันนี้


www.absolutethinking.org

ดู 89 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page