top of page

ลูกคือใคร ความหมายว่าอะไร

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


ลูกคือใคร ?


ครูเก๋ได้เขียนบทความออกมามากมาย และส่วนมากได้พูดถึงคำสำคัญคำหนึ่งที่เรียกว่า ลูก มีผู้ติดตามที่น่ารักท่านหนึ่งอยากให้ครูเก๋ช่วยขยายความคำว่า ลูก ให้ชัดเจนขึ้นอีกสักหน่อย


ฉุดคิดสักพัก ว่าแท้จริงแล้วคำว่าลูกที่เราพูดกัน คือใคร และมีความหมายว่าอะไรกันแน่


ครูเก๋ได้ลองค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับคำว่าลูก ในหลากหลายมุมมองทั้งปกติจนถึง คำนิยามที่แฝงด้วยความห่วงใยไกลออกจากความหมายที่แท้จริง


ลูก คือ บุตร


ลูก คือ ความสุข


ลูก คือ กำลังใจ


ลูก คือ อนาคต


ลูก คือ เด็กน้อย


ในพจนานุกรมไทยได้ให้ความหมายของคำว่าลูกอยู่ในหลายแง่มุม


1. ผู้มีกำเนิดจากพ่อแม่ หรือได้รับการเลี้ยงดูจากบุคคลอื่นในฐานะลูก


2. เป็นคำที่พ่อแม่เรียกลูกของตน เพื่อนของลูก หรือเด็กอื่น ด้วยความรักและความน่าเอ็นดู


3. คำที่ลูกใช้แทนตนเองกับพ่อแม่


จากคำนิยามทั้งหลายข้างต้น หากจะกล่าวคำว่าลูก มักจะมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบ ด้วยความรักความเอ็นดู ที่ต้องได้การพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ เป็นเด็กในสายตาของคนๆหนึ่งไม่ว่าจะอายุมากน้อยเพียงใด แต่ทุกคนต้องได้รับการขัดเกลาในแบบของตนเองในฐานะลูก ของใครบางคนที่ทำหน้าที่พ่อแม่ ฉะนั้นการปลูกฝังเลี้ยงดูลูก จึงจำเป็นที่ต้องได้รับการหล่อหลอม จากครอบครัว โรงเรียน และสังคมโดยรวมเพื่อสร้างลูก ที่เป็นลูกของเราโดยตรง และลูกที่เป็นคนอายุรุ่นราวคราวเดียวกันกับลูกของเราให้ดียิ่งขึ้น จึงเป็นหน้าที่ที่สำคัญต่อบุคคลที่เป็นพ่อแม่


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


www.absolutethinking.orgดู 198 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page