top of page

เรียนรู้สู่ความทรงจำระยะยาว

อัปเดตเมื่อ 26 ส.ค. 2562

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


เรียนรู้สู่ความทรงจำระยะยาว


งานวิจัยที่น่าสนใจชิ้นหนึ่งโดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัย Harvard กล่าวถึงเรื่องราวของการเรียนรู้ให้เป็นความจำได้อย่างน่าสนใจ โดยที่


10% ของความจำมาจากการอ่าน


20% มาจากการฟัง


30% มาจากการเห็น


50% มาจากการอภิปราย


75% มาจากการปฏิบัติและทดลอง


90% มาจากการสอนและถ่ายทอดให้ผู้อื่น


คำถามที่มักได้ยินจากนักศึกษาหรือผู้ปกครองเมื่อได้แลกเปลี่ยนแนวคิดดังกล่าวกับครูเก๋ จะถามว่า


"แสดงว่าเราไม่ต้องอ่านก็ได้ใช่ไหมคะ ถ้าทำอย่างอื่นแทน"


คำตอบก็คือ อาจจะใช่ การที่เราให้คำตอบได้แค่นี้ เพราะพื้นฐานของการเรียนรู้ทั้งหมดเริ่มต้นจากการอ่าน และการอ่านที่ให้ผลเพียง 10% นั้น คือการทำซ้ำๆและเปิดมันบ่อยๆจนเราจำมันกระทั่งสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นความรู้สอนผู้อื่นได้ เราคงไม่อ่านหนังสืออะไรเพียงรอบเดียวถูกไหมคะ


การอ่านออกเขียนได้และพฤติกรรมรักการอ่านต่างต้องได้รับการฝึกฝนและพัฒนา เพื่อที่จะสามารถนำมาปรับเป็นการสังเกต ถกเถียง และทดลองจนสอนคนอื่นได้ แต่ละเปอร์เซ็นต์เป็นสิ่งสำคัญและ เป็นรากฐานของการต่อยอดเพื่อเปอร์เซ็นต์ในขั้นตอนต่อๆไป ในฐานะผู้ปกครองอย่างเรา การสร้างทักษะการอ่าน จึงต้องไม่เพียงแค่บอกให้ลูกอ่าน แต่ต้องอ่านให้ลูกฟัง อ่านให้ลูกเห็น และนำประเด็นมาถกกับลูก จึงจะเป็นรากฐานที่ดีในการต่อยอดของเด็กต่อไปค่ะ


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


www.absolutethinking.org

ดู 84 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page