top of page

ปรัชญาทุนนิยม กับระบบการศึกษา

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


กระแสโซเชียลที่มาแรงต่อระบบการศึกษาไทยในหลากหลายมุมมองทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยต่อระบบการศึกษา ในมุมมองของครูเก๋ เรามีมุมมองที่เห็นต่างออกไปว่า เมื่อเราเปลี่ยนการศึกษาไม่ได้ เราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมัน


ผู้ปกครองหลายท่านรวมถึงครูเก๋ ก็มีความเห็นที่คล้ายกันคือไม่เห็นด้วยกับระบบ "แพ้คัดออก" แต่ก็เห็นด้วยเหมือนกันที่ว่า เราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงระบบได้ ในสังคมปัจจุบันการคัดสรรและคัดกรองมีอยู่เสมอและพบเห็นได้ชัดในสังคม พ่อแม่ผู้ปกครองในยุคที่ต้องแข่งขันจึงต้องเป็นบุคคลที่สามารถที่จะแข่งขันได้ อาทิ การเรียนรู้และเปิดรับข้อมูลของสังคมส่วนมาก ว่าเขามีการพัฒนาหรือมีกฎเกณฑ์อย่างไร การที่นักกีฬาสามารถชนะตามกติกาฉันใด การเรียนรู้กติกา ก็เป็นการเรียนรู้ที่ดีฉันนั้น


การเตรียมพร้อมในยุคที่การศึกษาไทยรวมถึงการศึกษาโลกอุตสาหกรรมถูกวิพากย์วิจารณ์ และเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ยุคข้อมูลข่าวสาร เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ปกครองสามารถพัฒนาเยาวชนหรือลูกของเราต่อไปได้ ผ่านการปรับตัวให้เข้ากับระบบ ดังคำที่นักทุนนิยมพูดกันเป็นหัวใจว่า


"ในเมื่อสู้เขาไม่ได้ ก็ร่วมกับเขาซะ"


"หากเราเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาไม่ได้ ก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันซะ"


อย่างน้อยเราไม่ตกเทรน และหากเราค้นคว้าศึกษามากกว่า เป็นธรรมดาที่เราจะเป็นแนวหน้าทางสังคมในอนาคตค่ะ


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


www.absolutethinking.org
ดู 66 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page