top of page

เชื่ออำนาจในตน สร้างคนประสบความสำเร็จ

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


เชื่อมั่นศรัทธาในตัวตน ความเชื่อนั้นมีได้กี่แบบ


ในหลักการทางจิตวิทยาแล้ว ความเชื่อมี 2 ลักษณะคือ เรื่องอำนาจในตนและอำนาจนอกตน โดยแนวคิดดังกล่าวนี้เป็นแนวคิดที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย Julian Rotler นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน แม้ว่าจะมีงานวิจัยมากมายได้ทำการศึกษาเพื่อหาความสัมพันธ์ของความเชื่อว่า ระหว่างการเชื่ออำนาจภายใน-ภายนอก แบบไหนจะดีกว่ากัน คำตอบคือการเชื่ออำนาจในตนย่อมดีกว่าและประสบความสำเร็จมากกว่า


ความคิดดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับอำนาจในตน การเรียนรู้การกำกับดูแลตัวเอง ทักษะทางสังคมและสัมพันธภาพ พบว่า ระดับความเชื่อมั่นอำนาจในตนมีผลต่อทักษะทางสังคมและสัมพันธภาพอยู่ในระดับสูง แต่การเรียนรู้โดยการกำกับตนเอง ส่งผลต่อทักษะทางสังคมในระดับปานกลาง (วรัตถ์นันท์ ศรีวิเศษ, 2557)


เห็นผลแบบนี้แล้ว สรุปได้อย่างคร่าวๆว่า การสอนให้ลูกเชื่ออำนาจในตน ส่งผลดีและเร็วกว่าการฝึกฝนตนเอง การเชื่อว่าตนเองทำได้แม้ยังไม่ได้ลงมือทำ = มีชัยไปแล้วกว่าครึ่งค่ะ


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


www.absolutethinking.org


ดู 105 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page