top of page

บทบาทพ่อแม่ ต่อปมในอดีตผ่านบทสนทนา

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


ว่าด้วยเรื่องปม มนุษย์ทุกคนมีปมในอดีต เรื่องราวที่เคยเป็นปัญหา หรือเรื่องราวที่เคยยอดเยี่ยมแต่ปัจจุบันกลับไม่ใช่ พ่อแม่ควรช่วยลูกอย่างไร ปมควรถูกพูดถึงหรือไม่


"รู้จักเพื่อก้าวข้าม" คำที่ได้ยินจนคุ้นหูเพื่อให้เรานั้นข้ามขีดจำกัดของตนเอง ในทางจิตวิทยาปมควรถูกพูดถึงซ้ำๆเพื่อให้เข้าใจถึงที่มาที่ไปของเหตุการณ์ดังกล่าว หากต้องการแก้ไขพฤติกรรมต้องรู้จักแหล่งที่มาของ "ปมในอดีต" เพื่อสร้างแนวทางการแก้ไขและปลดล็อคสู่อนาคตที่กำลังมาถึง


พ่อแม่รู้และเข้าใจเสมอว่าการก้าวข้ามนั้น ไม่เหมือนอดีตอีกต่อไป ทุกครั้งที่ลูกได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ กระทั่งสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดได้ เขาจะเป็นคนใหม่ทันที อาทิ เริ่มเดินได้ เริ่มวิ่งได้ เริ่มพูดได้ เริ่มเรียนรู้ได้ เริ่มรับประทานอาหารได้ จนกระทั่ง เริ่มที่จะยอมรับความจริงได้ ฉะนั้นการที่พ่อแม่สอดแทรกปมในอดีตในเรื่องบางเรื่องที่ควรได้รับการแก้ไข พร้อมร่วมกันสร้างทางออก ตลอดจนปูทางสู่ความสำเร็จ การรื้อปมในอดีตจะทำให้ลูกก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วและสมบูรณ์


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


www.absolutethinking.org


ดู 71 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page