top of page

ผ่าสาเหตุของพฤติกรรมดื้อเงียบ

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


"ครูเก๋คะ พอดีหนูคิดว่าลูกมีอาการดื้อเงียบ เกิดจากสาเหตุอะไรคะ?"


คำถามสั้นๆด้วยความห่วงใยจากผู้ปกครองที่น่ารักท่านหนึ่ง ส่งทอดมายังบทความที่ครูเก๋อยากจะแบ่งปันในวันนี้


การดื้อเงียบของเด็กและวัยรุ่น หรือหลายๆคนเมื่อโตขึ้นแล้วพบว่าอาการนี้ไม่เคยหายไปเลยจากชีวิตเขา แต่จะว่าไปแล้ว จู่ๆเด็กจะเกิดอาการดื้อเงียบขึ้นมาเลย ก็เห็นจะเป็นไปได้ยาก จากประสบการณ์การสอนและให้คำปรึกษาเด็กและวัยรุ่นของครูเก๋ สามารถสรุปการดื้อเงียบออกมาได้ 3 สาเหตุ


1. เกิดจากการเลี้ยงดูที่เข้มงวดจนเกินไป ตึงเกินไปจนเด็กเกิดอาการเครียด แล้วปฏิกิริยาของร่างกายจะรีบหาทางออกทันที เลยส่งผลให้เกิดพฤติกรรมดื้อเงียบ


2. เกิดจากการตอบสนองที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง อาทิ การลงโทษที่รุนแรงเกินเหตุ โดนตอกย้ำสำหรับพฤติกรรมแย่ๆ อาทิ การสอบตกเพียงหนึ่งครั้งแต่ถูกนำมาเป็นประเด็นในทุกบทสนทนา นำไปสู่ความหวาดระแวงกระทั่งไม่อยากทำอะไร


3. เกิดจากความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวไม่ดีเท่าที่ควร อาทิ พ่อแม่ทะเลาะเบาะแว้ง พ่อแม่หย่าร้าง พ่อแม่รักลูกไม่เท่ากัน หรือกระทั่งการถูกทิ้งให้ผู้อื่นเลี้ยงดูเป็นเวลานาน


ครูเก๋อยากให้คุณพ่อคุณแม่ตรวจสอบดูว่า เราอยู่ในกลุ่มสุ่มเสี่ยงดังกล่าวหรือไม่ เพราะการแก้พฤติกรรมลูกให้หายดื้อเงียบ หรือเสริมสร้างพฤติกรรมที่ดีนั้น ต้องเปลี่ยนที่พ่อแม่เป็นอันดับแรกค่ะ


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


www.absolutethinking.org

ดู 1,117 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page