top of page

แก้ไขพฤติกรรมจับจด หยิบหย่ง และล้มเลิกกลางคัน

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


ทำอะไรแล้วหยุด ไปไม่สุดเสียที ทำอย่างไรกับนิสัยชอบล้มเลิกกลางคันของลูก


ปัญหาลักษณะนี้สามารถพบได้ในคนทั่วไปได้เช่นกัน เป็นลักษณะที่จะลงมือทำอะไรแล้วหยุดพัก ล้มเลิก แล้วก็หายไปซะดื้อๆ หลายครั้งล้มเลิกเพราะความรู้สึกเบื่อเอง ทั้งๆที่อุปสรรคก็ยังมาไม่ถึง


พ่อแม่หลายท่านสงสัยและพยายามหาสาเหตุของลักษณะนิสัยดังกล่าวของลูก แต่กลับไม่พบ และลูกก็เป็นนิสัยชอบล้มเลิกกลางคันเอาซะดื้อๆ


หากเราพิจารณาด้วยหลักการการเรียนรู้ของมนุษย์ รวมถึงการให้คำปรึกษากับนักศึกษาและนักเรียนจากประสบการณ์ครูเก๋พบว่าสาเหตุนั้นมาจากการขาดการส่งเสริมแรง หรือแรงจูงใจค่ะ


การเรียนรู้ตามหลักจิตวิทยานั้นมี 4 ปัจจัย ที่จะทำให้การเรียนรู้สมบูรณ์และแก้ไขพฤติกรรมล้มเลิกได้คือ


1. ลูกมีแรงขับ คือมีความต้องการ


2. ลูกมีสิ่งเร้า คือมีเหตุมีสาเหตุเพื่อกระทำ


3. ลูกมีผลของพฤติกรรม คือมีผลลัพธ์ชัดเจน


4. แรงเสริมที่จะนำมาซึ่งความต่อเนื่องของพฤติกรรม


ดังนั้นเมื่อลูกๆเรียนรู้ หรือพยายามจะกระทำสิ่งใด พ่อแม่ควรเอาใจใส่ในสิ่งที่ลูกอยากจะทำ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสนับสนุน เชื่อมั่น ชมเชย และให้รางวัล เพื่อให้ลูกๆได้รับแรงเสริมที่เหมาะสมค่ะ


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


www.absolutethinking.org

ดู 885 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page