top of page

สลายภาระ บอกลาความกดดันช่วงสอบ

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่พ่อแม่หลายคนกำลังให้กำลังใจลูกๆ โดยเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพราะไม่เพียงต้องเตรียมสอบภายในโรงเรียนแล้วก็เตรียมสอบที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ภาวะความกดดันจึงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในหลากหลายโอกาสเช่นกัน


คุณพ่อคุณแม่หลายท่านกังวลและได้เข้ามาปรึกษาครูเก๋ ว่าทำอย่างไรกับความเครียดดี และหลายคนได้คำตอบไปในแนวทางเดียวกันตามหลักจิตวิทยาก็คือ สถานการณ์การแข่งขันภาวะความเครียดเป็นเรื่องธรรมดาของระบบร่างกาย เพราะเป็นสถานการณ์ที่ต้องเผชิญและฟันฝ่าไปให้ได้ #ด้วยตัวของเขาเอง


แต่ความเครียดที่เกิดจากปัจจัยภายนอกที่ไม่ใช่เกิดขึ้นจากตัวของลูกเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงอาทิ ความกดดันจากพ่อแม่ที่มีต่อคณะและมหาวิทยาลัยที่ลูกต้องการจะศึกษาต่อ หรือความกดดันที่นำไปสู่คำพูดที่จะทำให้ลูกกดดันมากขึ้นก็ไม่เป็นผลดีเช่นกัน


สิ่งที่ควรทำไม่ว่าจะเป็นการสอบในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยคือการให้กำลังใจ เป็นกำลังใจหรือส่งกำลังใจ ให้เขาทำให้ดีที่สุดที่เขาจะทำได้ในเวลานั้นๆ และคุณพ่อคุณแม่เองต้องเตรียมแผนเพื่อลดความวิตกกังวลใจว่าถ้าลูกไม่ได้เราจะช่วยเหลืออย่างไรดี อย่างไรคือทางออกมากกว่าการดุด่าลูก


หลายครั้งที่การเตรียมทางออกให้ลูกถูกมองเป็นการกลัวว่าลูกจะไม่ตั้งใจ หรือไม่พยายามเท่าที่ควร โดยแท้จริงแล้วการเตรียมทางออกในทางจิตวิทยานั้น หมายถึงการเตรียมแผนสำรองเพื่อเกื้อหนุนน้ำใจ เพื่อลดความกดดัน สลายภาระ เพื่อให้ลูกสัมผัสได้ถึงความห่วงใยและทำให้ดีที่สุดโดยไร้กังวลจากปัจจัยภายนอก


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


www.absolutethinking.org

ดู 82 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page