top of page

เข้าใจพัฒนาการ เข้าใจสารที่ลูกสื่อ

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


ทำอย่างไรให้ลูกเลิกแคร์หรือสนใจคนอื่นมากเกินไป คำถามของคุณแม่ที่กลุ้มใจเพราะลูกของเขาแคร์คนอื่นมากกว่าคนในครอบครัว


เป็นเรื่องธรรมดาที่คนเราอยากจะได้รับการยอมรับจากคนรอบข้าง หรือสังคมที่เขาอาศัยอยู่ และยิ่งเป็นสังคมที่ไม่คุ้นเคยการที่ได้รับการยอมรับยิ่งเป็นสิ่งสำคัญ


เด็กๆและโลกที่ไม่คุ้นเคย และยิ่งมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมรอบตัวอย่างสม่ำเสมอ อาทิ เพื่อน ดังนั้นการกระทำที่จะทำให้เพื่อนยอมรับอาจเกิดขึ้นได้โดยอัตโนมัติโดยไร้ความยั้งคิดตริตรอง ว่าทำไปแล้วจะมีผลกระทบอย่างไร อาทิการปฏิเสธพ่อแม่กลางคันเพื่อไปดูภาพยนต์กับเพื่อน การดุหรืองอนพ่อแม่เมื่อทำให้เพื่อนเสียใจ จนมาสู่ปัญหาที่พ่อแม่คิดว่าลูกนั้นสนใจคนอื่นมากจนเกินไป เหตุการณ์ดังกล่าวในช่วงเวลาสั้นๆอาจจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้มากแต่คำแนะนำระยะยาวที่ช่วยให้พ่อแม่สบายใจและวางใจในการให้ความช่วยเหลือพฤติกรรมเหล่านี้ คือการทำความเข้าใจลูกค่ะ


การเข้าใจลูก เข้าใจเหตุผล เข้าใจพัฒนาการของการเติบโตของลูกว่าอะไรคือสาเหตุของการแคร์เพื่อน โดยเฉพาะลูกที่อยู่ในวัยกำลังโต ที่เพื่อนมีอิทธิพลสำคัญในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ จะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่มองปัญหาได้ดีและทะลุปรุโปร่งมากขึ้น เราจะแก้ไขปัญหาอะไรลูกไม่ได้ หากเราไม่เข้าใจหลักพัฒนาการซึ่งมาจากการสังเกตุและแสวงหาความรู้


การเข้าใจพัฒนาการ เป็นแนวทางของการปรับพฤติกรรม หากไม่เข้าใจพัฒนาการ ก็ไม่สามารถที่จะปรับพฤติกรรมได้


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


www.absolutethinking.org

ดู 59 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page