top of page

ปัญหาลูก ปัญหาเรา

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


ขึ้นชื่อว่าปัญหา ได้ยินก็หนักหน่วง ปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนหลากหลายย่อมแตกต่างหลากหลายตามระดับ และยังบอกไม่ได้ว่าปัญหาของใครหนักเบา หรือสำคัญกว่ากัน แต่ปัญหาที่รุนแรงควรจะได้รับการแก้ไขก่อนอันดับแรกและต้องดูแล โดยทันที


ปัญหาที่เกิดขึ้นสำหรับลูก ไม่ว่าเราจะรู้สึกว่าเล็กหรือใหญ่ขนาดไหน ต้องได้รับการแก้ไข เพราะปัญหาในใจตัดสินไม่ได้


จากประสบการณ์ที่ได้ให้บริการปรึกษาผู้ปกครองพบว่า พ่อแม่นั้น หลายครั้งเข้าไม่ถึงหัวใจของลูกเนื่องจากเอาความรู้สึกของตนเองไปเปรียบเทียบหรือวัดความรู้สึก ต่อปัญหาที่เกิดกับลูกเป็นประจำ อาทิ


* สอบแค่นี้เองทำไมไม่ผ่าน


* การบ้านแค่นี้เอง ง่ายจะตาย ทำไมทำไม่ได้


* เรื่องแค่นี้ทำไมลูกคิดมาก


หากพ่อแม่มองว่ามันเป็นปัญหาที่เกิดกับลูก และเข้าใจเพื่อก้าวผ่านปัญหาไปพร้อมๆกัน โดยไม่ตัดสินว่าเล็กหรือใหญ่แต่เป็นปัญหาของลูก ปัญหาจะได้รับการแก้ไขอย่างมีระบบระเบียบ


การเข้าใจปัญหาของลูกเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ทันที และนำไปสู่การแก้ไขได้ทันเวลา ส่งผลให้ปัญหานั้น ยุติ เพราะปัญหาหลายอย่างนั้น รอไม่ได้ การเข้าประชิดปัญหาของลูกทุกครั้งเมื่อปัญหาเกิดขึ้น ทำให้ลูกเองเรียนรู้ที่จะสู้และเผชิญกับปัญหาไปด้วยค่ะ


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


www.absolutethinking.org


ดู 92 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page