top of page

หยุดสิ่งเหล่านี้ เพื่อพัฒนาการที่ดีของลูก

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


ทางลัดเพื่อความสำเร็จนั้นไม่มี มีแต่เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ การเลี้ยงลูกก็เช่นกัน


พ่อแม่หลายคนพยายามค้นหาแนวทางเพื่อให้ลูกของตนนั้นประสบความสำเร็จในทุกด้านได้ อย่างรวดเร็วที่สุด ได้ยินแล้วเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมของความมานะบากบั่น โดยลืมไปว่า เวลา นั้นเร่งไม่ได้


คำว่าเวลาในทางจิตวิทยา มักถูกพูดถึงพร้อมกับคำว่า พัฒนาการ การมีพัฒนาการคือการเจริญเติบโตทั้งชีวิต จิตใจ ในแต่ละช่วงอายุ ผ่านสังคม ประสบการณ์และการเรียนรู้ในแต่ละช่วงวัยของชีวิต พัฒนาการนั้นข้ามขั้นไม่ได้ อ้างอิงจากทฤษฎีพัฒนาการของนักจิตวิทยา เพียเจย์ เนื่องจากเรื่องราวที่เด็กหรือลูกจะต้องเจอและพัฒนานั้นแตกต่างไปแต่ละช่วงวัย ดังนั้นเรียกว่าเคล็ดลับจะเหมาะสมมากกว่า เพื่อพัฒนาพัฒนาการในแต่ละช่วงวัย อาทิ


เคล็ดลับการเลี้ยงลูก


เคล็ดลับสุขภาพ


เคล็ดลับการเรียนให้เก่งและจำให้ดี


เคล็ดลับในการเตรียมความพร้อมลูกในแต่ละด้าน


และหลีกเลี่ยงปัจจัยเหล่านี้ เช่น


ข้อสอบท่องจำเพื่อเตรียมสอบมัธยม


บริจาคเงินเพื่อให้ลูกได้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ


หยุดทำทุกทางที่จะทำให้ลูกไม่ได้รู้ความสามารถของตนเอง


แต่เคล็ดลับที่ดีคือการเพิ่มศักยภาพของลูกให้เต็มเปี่ยม ผ่านประสบการณ์ กิจกรรม และพัฒนาการในแต่ละช่วงวัยอย่างเหมาะสม เสริมสร้าง ดนตรี กีฬา วิชาการและความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกช่วงวัย เพื่อที่ระยะยาว พัฒนาการจะส่งผลสมบูรณ์ต่อการเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


www.absolutethinking.org
ดู 64 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page