top of page

พัฒนาการสร้างลูกที่เปลี่ยนไป

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


เมื่อก่อนลูกพูดจาไพเราะ ไม่เหมือนตอนนี้ ทำไมพูดไม่เพราะเลย


เสียงบ่นจากพ่อแม่หลายคนที่ดังมาถึงหูทุกครั้งที่ให้บริการปรึกษา และแน่นอนว่าพ่อแม่ต้องการให้ลูกนั้น "เหมือนเดิม" หรือแบบที่เคยเห็น เคยเป็น และเคยสัมผัส


จริงๆแล้วไม่มีอะไรที่เหมือนเดิม เด็กได้รับการพัฒนาทักษะและพัฒนาการจนได้เรียนรู้ทุกอย่างผ่านประสบการณ์ของตนเอง เมื่อโตขึ้นเข้าสู่ช่วงวัยหนุ่มสาว หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีพฤติกรรมตามกลุ่มเพื่อนที่คบหาอาศัยกันอยู่ เมื่อลูกต้องการเพื่อน ต้องการสังคม ต้องการการยอมรับ การปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมจึงเกิดเป็นเรื่องหนึ่งที่พ่อแม่หลายคนไม่สบายใจ อาทิ คำพูดคำจา ความคิด และเหตุผลย่อมเปลี่ยนตาม


วิธีแก้ไขความไม่สบายใจในทางจิตวิทยาคือการ ยอมรับ ยอมรับว่าทุกอย่างไม่เหมือนเดิมและลูกมีพัฒนาการที่เปลี่ยนไปในทุกๆวัน บุคลิกภาพ คำพูดคำจา บุคคลที่พบ อาจจะถูกหรือไม่ถูกกาลเทศะบ้างแต่นั่นเป็นสิ่งที่ลูกเองต้องเรียนรู้ พร้อมกับผู้ใหญ่ใจดีที่พร้อมให้คำแนะนำ และจะยอดเยี่ยมหากผู้ใหญ่ใจดีผู้นั้นรวมพ่อแม่อยู่ด้วยค่ะ


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


www.absolutethinking.org

ดู 57 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page