top of page

บุคลิกที่แตกต่าง กับแนวทางการเลี้ยงดู

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกหลายคน หลายครั้งอาจจะทำให้มองเห็นว่า ลูกๆนั้นมีบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน และการมีพี่น้องก็ส่งผลต่อพฤติกรรมของคนในครอบครัว จริงๆแล้วคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเพียงคนเดียวก็ส่งผลต่อบุคลิกภาพของลูกเช่นกัน คำว่าลำดับการเกิด ถูกบัญญัติขึ้นโดย นักจิตวิทยาชื่อ Leman จากการศึกษาพบว่าลำดับการเกิดมีความสัมพันธ์กับวิธีการเลี้ยงดู หมายความว่า การปฏิบัติของพ่อแม่เป็นตัวหล่อหลอมพฤติกรรมของลูก


ลูกคนโต เป็นลูกคนแรก พ่อแม่จะตั้งใจและสนใจเลี้ยงมากเป็นพิเศษ หลายครั้งลูกคนแรกจะเป็นความหวังของบ้าน ความจริงจังของชีวิตจะติดตามบุคลิกภาพของลูกคนโต


ลูกคนกลาง พ่อแม่ผ่านการเรียนรู้การเลี้ยงดูจากคนโตมาบ้างแล้ว ส่งผลให้ความเอาใส่ใจมาจากคนรอบข้างด้วย การเข้าสังคมของลูกคนกลางจึงเป็นเรื่องง่าย และมองโลกในแง่ดี


ลูกคนเล็ก พ่อแม่จะผ่อนปรนกฎระเบียบในการเลี้ยงดู แต่จะได้รับการดูแลเอาใจใส่มาก เพราะเป็นน้องเล็กที่สุดในบ้าน จะร่าเริง เอาแต่ใจตนเอง เพราะต้องการเป็นคนจุดสนใจ เนื่องจากเป็นเด็กอยู่เสมอ


การเข้าใจพื้นฐานพฤติกรรมกับลำดับการเกิด เป็นแนวทางอย่างง่ายที่ผู้ปกครองสามารถใช้สังเกตพฤติกรรมของลูกๆ และยิ่งพ่อแม่เข้าใจเหตุผลที่แต่ละพฤติกรรมถูกแสดงออกมา ไม่ว่าลูกจะเกิดมาลำดับที่เท่าไหร่ การรับมือและการพัฒนาจะเป็นเรื่องง่ายและการเลี้ยงลูกจะไม่เหนื่อยอีกต่อไป


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนพิเศษกับเรา


www.absolutethinking.org


ดู 53 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page