top of page

เมื่อพ่อแม่โดนครอบงำ

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


เสียงพร่ำบ่นจากมุมมองของพ่อแม่ ไม่ว่าจะเวลาไหน ย่อมมีเจตนาที่จะส่งเสริมลูกไปในทางที่ดี ที่ยอดเยี่ยม แต่หลายครั้ง การกังวลต่อสภาพสังคมของพ่อแม่ว่าสังคมอยู่ยาก จึงสอนให้ลูกหลีกหนี อยู่ให้ไกลมากกว่าการเผชิญและต่อสู้ เพื่อปรับตัวเข้ากับสภาวะสังคม


ในทางจิตวิทยา เรามีคำ คำหนึ่งเรียกว่า Prime เป็นการโดนครอบงำโดยสิ่งที่โดนปลูกฝังจากประสบการณ์ การบอกเล่า หรือการบริโภคสื่อ ส่งผลให้สมองดำเนินการประมวลผลโดยอัตโนมัติ อาทิ เมื่อเห็นรูปคนแต่งกายด้วยเสื้อผ้าฉีกขาด ความรู้สึกสงสารและหดหู่จะเกิดขึ้นในใจ เมื่อเห็นราคาสินค้าที่แพงหรือถูกเกินไป ทำให้คิดว่ามีบางอย่างผิดปกติกับผลิตภัณฑ์


หลายครั้งพ่อแม่โดยสภาวะสังคม ครอบงำผ่านสื่อ ว่าสังคมสมัยนี้อยู่ยาก น่ากลัว มุมหนึ่งของสังคมเป็นแบบนั้นจริงๆ แต่เมื่อรู้เราจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่และปรับตัวมากกว่าการโดน Prime แล้วหลีกหนีสภาวะสังคมดังกล่าว บางคนหลีกหนีการแข่งขัน บางคนหลีกหนีผู้คนหมู่มาก เพราะไม่ได้เตรียมตัวรับมือ


การสอนให้ลูกเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้วยการเผชิญหน้า เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีของเขา การพูดคุยเชิงลึกและสนทนาจะกระตุ้นมุมมองเพื่อเจาะถึงปัญหาสังคม ว่าเรานั้นจะเปลี่ยนแปลง แสดงความรู้สึก แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างไร เมื่อโลกและสภาวะสังคมเปลี่ยนไป พ่อแม่ก็ต้องปรับตัวและไม่โดนครอบงำ หรือโดน Prime แล้วคิดว่าปัญหาดังกล่าวไกลตัว และลูกไม่มีวันพบเจอ


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


www.absolutethinking.org


ดู 70 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page