top of page

ราคาของการย้ำคิดย้ำทำ

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


หลายคนสงสัย ทำอย่างไรกับลูกย้ำคิดย้ำทำ อาการแบบนี้อยากจะทราบเบื้องต้นว่าคืออะไรกันแน่ คำถามจากนักศึกษาจิตวิทยา ในคลาสจิตวิทยาทั่วไป


ภาวะย้ำคิดย้ำทำ หรือบางตำราเขียนว่าโรคย้ำคิด หรือโรคที่ใช้ความคิดไม่รู้จักจบ กระทั่งไม่สามารถควบคุมได้ ภาวะย้ำทำคือโรคที่แรงกระตุ้น ทำให้เกิดพฤติกรรมออกมาซ้ำๆอยู่เสมอๆ


สาเหตุของพฤติกรรมดังกล่าว มีมากมายหลายสาเหตุ แต่ส่วนมากเกิดจากการเลี้ยงดูที่เคร่งครัด อาทิ เน้นระเบียบ ความสะอาด หน้าที่ การตรงเวลาและความสมบูรณ์จนเกินไป


ภาวะเหล่านี้สามารถที่จะขยายตัว นำไปสู่ความรู้สึกผิด (Feeling of guilt) การลงโทษตำหนิตนเอง (Self-Condemnation) ได้ หรืออาจถึงขั้นอาฆาตรพยาบาทได้ด้วย


เมื่อรู้แบบนี้แล้ว การเรียนรู้ที่จะกระทำสิ่งที่พอดี ยืดหยุ่นตามวัย สามารถทำให้ตนเอง ลูกรัก และคนในครอบครัวมีความสุขพ้นจากระยะ ย้ำคิดย้ำทำได้


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนพิเศษกับเรา


www.absolutethinking.org

ดู 65 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page