top of page

สถาบันทางสังคมที่ทรงพลัง

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


สถาบันทางสังคมใดที่จะหล่อหล่อมลูกให้แข็งแกร่งและพร้อมเติบโต


สกินเนอร์ นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ได้กล่าวว่า เราจะต้องสร้างสถาบันที่สามารถปรับปรุงแก้ไขความกดดัน ที่ไหลมาจากความรัก ความเกลียดชัง และความทะเยอทะยานของมนุษย์ ด้วยการแก้ไข โต้เถียง ทะเลาะวิวาท รวมถึงการต่อต้าน ด้วยสันติวิธี สถานการณ์แห่งนี้จะเปลี่ยนสภาพการณ์ไปในทางที่ดี


หน่วยเล็กๆที่ว่าคือสถาบันครอบครัว ยังคงเป็นสถาบันที่มั่นคงไม่เสื่อมคลาย แม้ว่าสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปหรือเกิดนวัตกรรมขึ้นมามากมาย


สถาบันครอบครัวประกอบด้วย พ่อแม่ พี่น้อง ญาติสายตรงและญาติทางการสมรส สามีภรรยา เขยและสะใภ้ หรือแม้แต่การรับไว้เป็นญาติอาทิ บุตรบุญธรรม บุคคลเหล่านี้ต่างทำหน้าที่เป็นไปตามแบบแผนและบทบาทที่สังคมกำหนด ซึ่งทำหน้าที่ ตั้งแต่การเลือกคู่ครอง การหมั้น การแต่งงาน การเลี้ยงลูก การขัดเกลา รวมถึงการหย่าร้าง และเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวและเครือญาติ


สถาบันครอบครัวมีหน้าที่มากมายและมีความซับซ้อนกว่าที่เราคิดจากประเด็นดังกล่าว การมองเป็นความสำคัญของสถาบันครอบครัว สถาบันที่ถูกมองว่าเป็นหน่วยเล็กแต่สามารถสร้างแรงกระเพื่อมต่อสังคมวงกว้างได้ในระยะยาวเป็นสิ่งสำคัญและควรตระหนักอย่างยิ่ง


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


www.absolutethinking.org

ดู 45 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page