top of page

คำถามของความไว้ใจ

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


เพราะเมื่อเด็กได้รับความรัก ความเอาใจใส่และการดูแลอย่างใกล้ชิดตั้งแต่แรกเกิด เด็กจะเกิดความรักและความไว้วางใจ และเมื่อเติบโตขึ้น เขาจะขยายความรู้สึก ไว้วางใจไปยังบุคคลอื่นและสิ่งแวดล้อมรอบตัว คำกล่าวคลาสสิคของนักจิตวิทยา อิริกสัน


อิริกสันต้องการจะสื่อสารบอกกล่าวมายังผู้ปกครองว่า การเอาใจใส่และลี้ยงดูเด็กนั้น ควรเริ่มต้นตั้งแต่แรกเกิด และหากเป็นไปได้เมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์ แม้แรกเกิดยังมาไม่ถึง ไม่ได้แปลว่าเล็กอยู่ไม่เข้าใจอะไร เนื่องจากหากเราพิจารณาด้วยปัญญาทางจิตวิทยาแล้ว วัยดังกล่าวจะเรียนรู้ผ่านการสัมผัส สัมผัสกาย การอุ้ม โอบกอด รัด หอมแก้ม และโดยเฉพาะสัมผัสเสียงที่ได้เรียนรู้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของแม่ที่จะจดจำเสียงของพ่อแม่ของเรา เรียนรู้อย่างคุ้นชินว่าเสียงใครเป็นเสียงใคร รวมถึงเสียงในการสนทนาอาทิ เห่กล่อมและร้องไห้


การเริ่มต้นใส่ใจลูกตั้งแต่แรกเกิดนั้นเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมและการเข้าใจพัฒนาการของลูกตั้งแต่ตั้งครรภ์ ก็เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมไม่แพ้กัน การเติบใหญ่ด้วยความรักความใส่ใจ เปี่ยมด้วยความไว้วางใจ สิ่งดังกล่าวจะติดตัวลูกไปตลอดชีวิตและประยุกต์ใช้ความไว้วางใจ ความอบอุ่นนั้นกับสังคมใกล้ตัวของเขา


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


www.absolutethinking.org

ดู 57 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page