top of page

ตัวละครในบทสนทนา สะท้อนปัญหาในจิตใจ

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


สำหรับวัยเด็กแล้ว ความใฝ่ฝันมีมากมายหลายอย่าง บางครั้งฝันอยากเป็นนก บางครั้งฝันอยากเป็นปลา หลายครั้งอยากเป็นทหาร เป็นหมอ เป็นพยาบาล ครู หรือกระทั่งตู้เย็น


ไม่ว่าสิ่งที่ลูกพูดออกมาในวันนี้ จะเป็นอะไร หลายครั้งไม่ได้กำหนดเป้าหมายในอนาคตที่เขาจะเป็น แต่สิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญอยู่ที่ว่า สิ่งที่เขาพูด จะสะท้อนความในใจ ว่าเขานั้นคิด หรือเผชิญกับอะไรอยู่ ซึ่งรู้ได้ผ่านการตั้งคำถาม อาทิ


ทำไมถึงอยากเป็นนก


ทำไมถึงอยากเป็นทหาร


ทำไมถึงอยากเป็นตู้เย็น


และต่างๆอีกมากมาย


คุณพ่อคุณแม่ควรให้ความสนใจแล้วตั้งคำถามดังกล่าว เพื่อให้เกิดบทสนทนา กันในครอบครัวเพื่อที่จะรับรู้เรื่องราวของลูกผ่านการเล่าเรื่องที่ถ่ายทอดจากตัวของเขาเอง


การเล่าเรื่องของลูกในหนึ่งครั้ง อาจจะนำมาซึ่งตัวละครที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน และตัวละครที่ไม่ได้เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันแม้แต่น้อย เนื่องจากการเล่าเรื่องเป็นการสะท้อนคิด และพัฒนาทักษะการเชื่อมโยงตัวละครในความคิดของลูก ซึ่งตัวละครนั่นเองคือปัจจัยสำคัญที่ลูกแสดงออกมาแต่ละครั้งว่าในใจนั้นมีปัญหาอะไร และดีที่สุดคือ การฟังลูกจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ของครอบครัว ระหว่างพ่อแม่และลูกได้เป็นอย่างดี เพราะการพูดคุยไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศไหนๆ หากเราคุยกันได้แปลว่า ความสัมพันธ์นั้นจะผ่านไปได้ดีแน่นอนค่ะ


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนพิเศษกับเรา


www.absolutethinking.org


ดู 39 ครั้ง0 ความคิดเห็น