top of page

ดังไปไม่ใส่ใจ แข็งไปก็แตกหัก

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


ว่าด้วยเรื่องน้ำเสียงที่พูดคุยกันในบ้าน การที่พ่อแม่พูดคุยกัน รวมถึงเวลาที่ทั้งสองสนทนากับลูก หลายครอบครัวไม่สามารถหาจุดสมดุลได้ว่า ควรใช้น้ำเสียงอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นเรียบเฉย แข็งกร้าว หรือนุ่มนวล


หลายครั้งที่ค่านิยมและสังคมหล่อหลอมให้เกิดความเชื่อที่กำหนดให้พ่อแม่คิดและเป็นสวนทางกับความเป็นจริง อาทิ การที่พ่อแม่คิดว่า เวลาคุยกับลูก อย่าเล่น หรือใจดีเกินไปลูกจะไม่เชื่อถือ จะขาดความเคารพยำเกรง


หากเรื่องราวดังกล่าว ถูกสะท้อนผ่านมุมมองทางจิตวิทยา มุมมองที่ได้รับมานั้นจะแตกต่างออกไป การแสดงพฤติกรรมอ่อนโยน ย่อมส่งผลที่ดีกว่า และยังเป็นแรงที่ช่วยเยียวยาในเวลาที่คนในบ้านเจอมรสุมชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการงาน การเงิน หรือสุขภาพ จนกระทั่งปัญหาการเรียนในแต่ละวันของลูก อาทิ ผลสอบออกแต่คะแนนไม่ดีเท่าที่หวัง ความรู้ที่ลูกเรียนบางวิชาไม่รู้เรื่องหรือไม่ทันห้องเรียน มีปัญหาเรื่องเพื่อน เข้ากลุ่มเพื่อนไม่ได้ไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตาม


ฉะนั้นน้ำเสียงที่ดี ที่เข้าใจ คือน้ำเสียงที่เป็นปกติ อ่อนโยน นุ่มนวล หากเริ่มต้นการสนทนาด้วยน้ำเสียงที่ก้าวร้าวแตกหัก อาจจะไม่ส่งผลดีต่อความสัมพันธ์ได้


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนพิเศษกับเรา


เรียนพิเศษ | เรียนส่วนตัว | ครูคุณภาพ | นักจิตวิทยา | สแกนศักยภาพ | ทุนการศึกษาสหรัฐอเมริกา |


www.absolutethinking.org

ดู 45 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page