top of page

พฤติกรรมของฮีโร่

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


หลายครั้งที่เราจะได้ยินประโยคที่ว่า เราเลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกที่จะเป็นได้ เมื่อได้ฟังแล้วมีความหมายที่ลึกซึ้งและเข้าใจง่าย และเสมือนว่าการเลี่ยนแปลงตนเอง หรือพฤติกรรมนั้นจะเป็นไปได้อย่างง่ายดาย


การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือ ทัศนคตินั้นเป็นเรื่องที่ท้าทาย อาศัยความพยายามและวินัยในการตั้งมั่นในสิ่งที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลง นั่นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด และเป็นจุดเริ่มต้นของพฤติกรรมในลูก คือการเลียนแบบพฤติกรรมของพ่อแม่ หรือที่เรียกง่ายๆว่า พ่อแม่คือ Hero ของลูก


ในฐานะพ่อแม่ที่แสดงพฤติกรรมทั้งเหมาะสมและไม่เหมาะสมนั้น ส่วนมากจะโดนจัดเก็บในความทรงจำของลูก เพราะไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเรื่องที่ดี หรือไม่ดี ลูกจะเลียนแบบและมองว่าเป็นสิ่งที่โอเค รับได้ เพราะHero ของเขาทำและปฏิบัติ


ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เรียกว่า เลือกเป็นได้ แต่เลือกเกิดไม่ได้จึงมีความสำคัญ เพราะว่าลูกจะเป็นอย่างไร มีพฤติกรรมอย่างไร นั่นเกิดจากการหล่อหลอมของพฤติกรรม Hero ของเขา เนื่องจากสัญญาณความรัก ความใกล้ชิด และความศรัทธาที่มีอยู่ จะเป็นตัวนำให้เกิดพฤติกรรมต่างขึ้นมาจากการสังเกต และในเมื่อลูกเลือกที่จะเป็นได้ และเริ่มต้นด้วยการเลือกที่จะเลียนแบบพฤติกรรมของพ่อแม่ เราก็ควรที่จะสร้างความประทับใจและสิ่งดีๆ ให้เป็นที่จดจำของลูกเพื่อการเติบโตที่ดีค่ะ


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


เรียนพิเศษ | สแกนศักยภาพ | ทุนการศึกษาสหรัฐอเมริกา | นักจิตวิทยา | ครูยอดเยี่ยม | เรียนส่วนตัว |


www.absolutethinking.org

ดู 90 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page