top of page

สร้างประสบการณ์วัยเด็กให้ยอดเยี่ยม

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


หลายครั้งเมื่อมีวันหยุดติดต่อกันหรือบางช่วงที่เป็นวันหยุดพิเศษที่ทำให้วันในสัปดาห์น่าท่องเที่ยว ผู้ปกครองจำนวนไม่น้อยเริ่มหากิจกรรมสำหรับลูกๆเพื่อที่จะได้มีเวลาร่วมกัน และหากไม่ได้ทำกิจกรรมดังกล่าว ผู้ปกครองอาจจะรู้สึกว่าตนเองนั้นไม่ใช่พ่อแม่ที่ดี ไม่มีเวลาให้ลูกๆ


แต่หากมองกันดีดีแล้ว การที่ครอบครัวจะมีกิจกรรมร่วมกันเป็นสิ่งที่ดีมาก แต่จะดียิ่งขึ้นหากเราใช้เวลาที่มีอยู่ร่วมกันในทุกวัน มีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆให้ทำกันพร้อมหน้า อาทิ นั่งดูโทรทัศน์พร้อมกัน รับประทานอาหาร หรือออกกำลังกายด้วยกัน


คำว่าประสบการณ์ในวัยเด็กนั้นกว้างขวางมาก กว้างขวางมากกว่าประสบการณ์ที่เสริมสร้างความรู้ โดยรวมประสบการณ์ของการใช้เวลาร่วมกันในครอบครัว เพื่อนฝูงและสังคมอีกมากมาย เพื่อการเข้มแข็งของการพัฒนาทักษะและประสบการณ์ในวัยเด็กของลูก พ่อแม่ผู้ปกครองควรจะต้องพัฒนาทักษะประสบการณ์ในทุกๆด้าน อาทิ การเรียน ความรู้ การท่องเที่ยว สังคม ดนตรี ครอบครัว เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจตั้งแต่ยังน้อย เพื่อวันใดที่ใจเปราะบางประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมในครอบครัวจะเป็นปัจจัยสำคัญในการเยียวยาแก้ไข


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


เรียนพิเศษ | เรียนเดี่ยวทุกวิชา | ทุนการศึกษาสหรัฐอเมริกา | นักจิตวิทยา | ครูคุณภาพจากสถาบันชั้นนำ


www.absolutethinking.org

ดู 35 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page