top of page

สอนลูกให้ฉลาดทางอารมณ์

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


ใจร้อน โกรธง่าย ฉุนเฉียว เป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว ใครก็ตามก็แสดงออกมาในทางที่ดีได้ ผู้นั้นย่อมได้เปรียบ


หากพบว่า การแสดงอารมณ์เหล่านั้นออกมาในพฤติกรรมที่แตกต่างกันอันเกิดจากการเลี้ยงดูใช่หรือไม่ คำตอบคือ ใช่ ทุกพฤติกรรมสามารถถูกตั้งคำถามและปรับเปลี่ยนแนวทางการแสดงออก


ใจร้อน ต้องเรียนรู้ที่จะแสดงพฤติกรรมอย่างไร


เวลาโกรธจะแสดงพฤติกรรมอย่างไร


หงุดหงิดได้ แต่อย่างไรล่ะเหมาะสม


การแสดงอาการเหล่านี้ ไม่ได้หมายความว่าลูกเราจะไม่สามารถแสดงได้ แต่การสอนให้คำแสดงนั้นต้องออกมาในทางสร้างสรรค์โดยพ่อแม่ต้อง ...


1. หมั่นพูดคุน สนทนาเพื่อให้เข้าใจถึงปัญหาและต้นตอของพฤติกรรม ของอารมณ์


2. หมั่นช่วยกันหาทางออก และในขั้นตอนนี้อาจมีความเห็นขัดแย้งที่พ่อแม่ต้องเปิดใจรับฟัง


3. หมั่นชี้แนะหรือให้เหตุผลทางเลือก เพื่อให้ลูกมีหลากหลายแนวทางไว้สำหรับการแสดงออกในสถานการณ์ที่หลากหลายแตกต่างกันไป


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


เรียนพิเศษ | สแกนศักยภาพ | ทุนการศึกษาสหรัฐอเมริกา | นักจิตวิทยา | ครูมากความสามารถ | เรียนเดี่ยว | โทรเลย


www.absolutethinking.org

ดู 46 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page