top of page

แค่เลี้ยงตามวัย ใจก็เป็นสุข

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


คำถามจากคู่พ่อแม่มือใหม่ ในอินบ็อกของครูเก๋ ว่าการเลี้ยงลูกตามวัยคืออย่างไร ครูเก๋ตอบดังนี้ค่ะ


การเลี้ยงลูกตามวัย แปลว่าตามพัฒนาการแต่ละช่วงอายุ แตกต่างจากการที่บอกว่า เป็นเด็กก็เลี้ยงแบบเด็ก เด็กโตก็เลี้ยงแบบเด็กโต เนื่องจากพัฒนาการจะถูกกำหนดกรอบเอาไว้กว้างๆ และมีรายละเอียดยิบย่อย หลายครั้งที่พัฒนาการของลูกเร็วกว่าที่ได้บันทึกไว้ หรือช้ากว่าปกติ ซึ่งเป็นสิ่งที่พ่อแม่ต้องพิจารณา


การเจริญเติบโตทางพัฒนาการนั้นมีหลากหลายมิติ ในศัพท์จิตวิทยาเราเรียกว่า Development is multidimentional ประกอบด้วย ทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญาและความสามารถ


พัฒนาการจะเติบโตควบคู่กันไป ช้าเร็วลดหย่อนตามความจำเป็นในแต่ละช่วงวัย อาทิ เมื่ออายุยังน้อย การเติบโตทางด้านจิตใจจะเติบโตช้ากว่าร่างกาย เนื่องจากการพัฒนาตรรกะยังไม่ได้อยู่ในช่วงที่จะได้รับการพัฒนาตามหลักธรรมชาติ


คำว่าตามวัย หลายครั้งถูกกำหนดด้วยตัวเลข อาทิ เด็กจะเดินและวิ่งได้อย่างคล่องแคล่วเมื่ออายุ 18 เดือน แปลว่าสามารถทรงตัวได้เองโดยไม่ต้องมีใครมาจับ ข้อดีของการเลี้ยงลูกตามวัยของพัฒนาการคือ


1. ลูกจะมีความสุขร่าเริง ยิ้มแย้มแจ่มใสปราศจากความเครียด


2. ปรับตัวได้ดีทั้งตนเองและผู้อื่น เนื่องจากการปรับตัวที่ดีเติบโตจากพัฒนาการที่เต็มเปี่ยมในแต่ละช่วงวัย


3. เชื่อมั่นในตนเองและรักในคุณค่าของการพัฒนาตนเอง มีความพร้อมที่จะเรียนรู้


4. มีวุฒิภาวะที่ดีในทุกด้านของพัฒนาการ


พ่อแม่ต้องเริ่มศึกษาเรื่องราวของพัฒนาการผ่านเรื่องเล่า หนังสือ รายการคุณแม่ เพื่อที่จะพัฒนาลูกอย่างมีความสุขค่ะ


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


เรียนพิเศษ | เรียนเดี่ยว | ครูส่วนตัว | นักจิตวิทยาการศึกษา | ทุนการศึกษาสหรัฐอเมริกา | สแกนศักยภาพ | ผลการเรียนยอดเยี่ยม | เริ่มต้นที่นี่


www.absolutethinking.org

ดู 39 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page